Detekce netěsností

Zkoušky těsnosti pod nízkým nebo vysokým tlakem se používají k zjištění, zda je systém bez netěsností. S nářadím ROTHENBERGER mohou instalatéři testovat systémy s použitím tlaku vzduchu nebo vody. Nabízíme řadu zařízení od ručních pump po elektrické zkušební přístroje. Zkušební tlaky lze zaznamenávat jak digitálně, tak analogově pomocí tlakoměru, a to v souladu s DIN EN 806-4, TRGI 2008 nebo DVGW G5952.