Firemní údaje

ROTHENBERGER nářadi a stroje, spol. s r.o.

Průmyslová 1306/7, CZ-102 00 Praha 10

Telefon: +420 / 271 730 183
Fax: +420 / 267 310 187

Mail: rothenberger@esl.cz

VAT No.: CZ 186 314 79
Tax No.: 186 314 79

Rejstříkový soud: Městský soud v Praze
Registrační číslo: C 2540

Výkonný ředitel: Gyula Horvath
Ředitelé: Gyula Horvath, Dr. Christian Heine

Zodpovědnost za obsah

Společnost ROTHENBERGER poskytuje informace na těchto webových stránkách jako obecné informace o společnostech skupiny ROTHENBERGER a jejich produktech. Poskytnuté informace byly pečlivě zkontrolovány. Společnost ROTHENBERGER však nemůže zaručit správnost, úplnost, kvalitu nebo aktuálnost poskytnutých informací.

Společnost ROTHENBERGER si vyhrazuje právo kdykoli změnit, doplnit nebo vymazat obsah těchto webových stránek bez předchozího upozornění a bez udání důvodů. Odpovědnost za případné důsledky takových úprav je vyloučena.

Zodpovědnost za odkazy

Uvedené externí odkazy vedou na obsah externích poskytovatelů. Za tento obsah odpovídá výhradně příslušný poskytovatel. Společnost ROTHENBERGER nenese žádnou odpovědnost za správnost nebo zákonnost obsahu těchto webových stránek. Odpovědnost za přístup na propojené webové stránky třetích stran nese výhradně návštěvník webových stránek. Pokud se dozvíte o porušení zákona, budou tyto odkazy okamžitě odstraněny.

Autorská práva/práva na využívání

Publikace na těchto stránkách - informace, texty, obrázky, fotografie, zvukové dokumenty a videosekvence, návrhy, grafika, loga, symboly, názvy, označení produktů, firem a společností atd. - jsou předmětem autorských práv a v některých případech i práv duševního vlastnictví. - podléhají autorskému právu a v některých případech i právu ochranných známek a průmyslových vzorů. Tyto webové stránky neposkytují žádnou licenci na používání duševního vlastnictví společností skupiny ROTHENBERGER. Neoprávněné použití, reprodukce nebo předávání jednotlivých obsahů nebo celých stránek bude stíháno podle trestního i občanského práva. V takovém případě je možné pouze podle německého občanského práva vydat soudní příkaz a nahradit škodu, odevzdat nebo zničit rozmnožovací zařízení a veřejně vyhlásit rozsudek. Nároky na soudní zákaz jsou soudem zajištěny pořádkovými pokutami až do výše 250 000,00 eur nebo pořádkovým trestem odnětí svobody až na šest měsíců. V případě trestního stíhání může být v jednotlivých případech uložen trest odnětí svobody až na 5 let.

Příspěvky třetích stran jsou takto označeny. Duplikace, zpracování a jakýkoli způsob využití mimo rámec autorského zákona vyžaduje souhlas společnosti ROTHENBERGER nebo příslušného autora.

**Ochrana dat

Ohledně ochrany údajů si prosím přečtěte naše samostatné informace o ochraně údajů.