Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů

Cílem následujících informací o ochraně osobních údajů je srozumitelně, transparentně a jasně vysvětlit, jak společnost ROTHENBERGER AG (dále jen "ROTHENBERGER", "my" nebo "nás") zpracovává vaše osobní údaje.

Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DSGVO), je společnost.

ROTHENBERGER AG Spessartstrasse 2-4 65779 Kelkheim

ve většině případů s jednou nebo více dceřinými společnostmi.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jiných otázek ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

ROTHENBERGER AG Pověřenec pro ochranu osobních údajů Spessartstrasse 2-4 65779 Kelkheim e-mail: dataprotection@rothenberger.com

Jaké údaje jsou na našich webových stránkách zpracovávány?

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám tyto webové stránky mohli zobrazit. Jedná se o osobní údaje, které jsou automaticky přenášeny na náš server vaším prohlížečem, jako je vaše IP adresa, typ webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení webových stránek,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • hodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • optimalizovat naše webové stránky.

Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Informace tohoto druhu jsou v případě potřeby statisticky analyzovány anonymně, aby bylo možné optimalizovat naše webové stránky a technologie, které jsou jejich základem.

Registrace na našich webových stránkách

Pro registraci na našich webových stránkách vyžadujeme některé osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky, jako je vaše jméno, datum narození, adresa a e-mailová adresa.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.

Kontaktní formulář

Vámi zadané údaje budou uloženy za účelem individuální komunikace s vámi. Za tímto účelem je nutné uvést platnou e-mailovou adresu a své jméno. Slouží k zadání dotazu a následné odpovědi na něj. Poskytnutí dalších údajů není povinné.

Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho dotazu.

Pokud nás kontaktujete s žádostí o cenovou nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO).

Newsletter

Vaše údaje budou zpracovávány za účelem doručení přihlášeného newsletteru e-mailem. Pro zasílání newsletteru vyžadujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom ověřili, zda je odběr skutečně proveden vlastníkem e-mailové adresy, používáme postup "double-opt-in". Za tímto účelem zaznamenáváme objednávku newsletteru, zaslání potvrzujícího e-mailu a přijetí odpovědi, o kterou tímto žádáme.

Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO na základě vašeho výslovného souhlasu.

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. V každém zpravodaji najdete odpovídající odkaz. Můžete se také kdykoli odhlásit přímo na těchto webových stránkách nebo nás informovat o svém odvolání pomocí kontaktní možnosti uvedené na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Formulář žádosti

Vámi zadané údaje budou zpracovány pro účely interní správy uchazečů. To vyžaduje, abyste poskytli různé údaje, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa a telefonní číslo.

Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, resp. čl. 88 odst. 1 DSGVO ve spojení s. § 26 BDSG.

Uchazeči, kteří nemohou být zařazeni na konkrétní inzerát, mají možnost zařadit svou žádost do seznamu uchazečů, aby mohli být zařazeni na další volná pracovní místa. Děje se tak na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 88 odst. 1 DSGVO ve spojení s. § 26 BDSG. U nezletilých žadatelů, kteří ještě nedosáhli věku 16 let, je k tomu zapotřebí souhlasné prohlášení rodičů nebo zákonných zástupců, kteří o ně pečují.

Kdykoli můžete bezplatně požádat o informace o rozsahu, původu a příjemcích uložených údajů a o jejich opravu. Nejpozději po roce nečinnosti vašeho profilu budou vámi poskytnuté údaje automaticky vymazány, pokud jste nesouhlasili se zařazením do skupiny uchazečů. Dřívější vymazání je možné kdykoli na vaši žádost. Další informace o ochraně údajů jsou k dispozici na adrese https://karriere.rothenberger.com.

Jak dlouho vaše data uchováváme?

Všechny údaje, které nám poskytnete, budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. Obecně se to týká údajů, které se používají pro poskytování webových stránek po ukončení příslušné relace.

V případě ukládání údajů do souborů protokolu je to nejpozději po 14 dnech. Skladování po uplynutí této doby je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů anonymizovány, takže již není možné přiřadit volajícího klienta.

Komu předáváme vaše údaje?

Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá. Z tohoto důvodu vaše údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani nepronajímáme. Pro některé procesy technického zpracování údajů využíváme podpory externích poskytovatelů služeb, kteří pro nás jednají jako zpracovatelé v souladu s čl. 28 DSGVO. Jsou vázáni přísnou mlčenlivostí a zpracovávají údaje pouze naším jménem a podle našich pokynů.

Použité procesory

Provozovatel těchto webových stránek pověřil zpracováním údajů následující organizace, společnosti nebo osoby:

 • YUM GmbH, Stephanstraße 1, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo.
 • InfoTip Service GmbH, Technologie-Quartier, Konrad-Zuse-Str. 16, 44801 Bochum, Německo
 • Synergy Consultants CRM + Prozesse GmbH, Am Hohenstein 3-5, 65779 Kelkheim, Německo
 • entergon GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 14a, 61381 Friedrichsdorf, Německo
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
 • Y1 Digital AG, Tullastr. 58, 76131 Karlsruhe.
 • Heroes GmbH, Welfenstr. 22, 81541 Mnichov.
 • Connex Marketing GmbH, Dr. Schauer Straße 26, 4600 Wels, Rakousko.
 • nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.

S výjimkou případů vysvětlených v těchto informacích o ochraně osobních údajů předáváme údaje třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu pouze v případě, že jsme k tomu povinni ze zákona nebo na základě úředního či soudního příkazu.

Jaké soubory cookie používáme?

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. "cookies". Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.), když navštívíte naše webové stránky. Pomocí těchto souborů cookie můžeme naši nabídku učinit uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Některé soubory cookie jsou "soubory cookie relace". Tyto soubory cookie se automaticky vymažou na konci relace prohlížeče. Jiné soubory cookie naopak zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte. Tyto soubory cookie nám pomáhají rozpoznat vás, když se vrátíte na naše webové stránky.

V moderním webovém prohlížeči můžete nastavení souborů cookie sledovat, omezit nebo mu zabránit. Mnoho webových prohlížečů lze nakonfigurovat tak, aby se soubory cookie po ukončení programu automaticky vymazaly. Deaktivace souborů cookie může vést k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Technicky nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie používáme k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat volající prohlížeč i po změně stránky, jako je například přijetí jazykového nastavení.

Zpracování technicky nezbytných souborů cookie se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém designu našich webových stránek.

Technicky nepotřebné soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají k porovnání zájmů našich návštěvníků nebo k obecnému zlepšení našich webových stránek na základě statistických vyhodnocení. V níže uvedených informacích o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy najdete informace o tom, kteří poskytovatelé soubory cookie nastavují.

Zpracování technicky nepotřebných souborů cookie je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho zaváděcího systému souborů cookie.

Profilování

V jakém rozsahu analyzujeme chování návštěvníků webových stránek pomocí pseudonymizovaných uživatelských profilů, se dozvíte z níže uvedených informací o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Použití služby Google Analytics

Pokud jste k tomu dali souhlas, používá tato webová stránka službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete v Zásady ochrany osobních údajů - Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání - Google.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID se po 14 měsících automaticky vymažou. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou za měsíc.

Kromě toho můžete ukládání souborů cookie zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

Použití Map Google

Tento web využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Abyste mohli využívat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné lokalizace míst, která jsme uvedli na webových stránkách. Jedná se o převažující oprávněný zájem na naší straně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Vložená videa na YouTube

Tato online nabídka využívá videoplatformu YouTube, kterou provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube je platforma umožňující přehrávání zvukových a video souborů.

Když vyvoláte příslušnou stránku našich webových stránek, vložený přehrávač YouTube naváže spojení se službou YouTube, aby bylo možné přenést a přehrát video nebo zvukový soubor. Při tomto procesu jsou údaje předávány také společnosti YouTube jako odpovědné straně. Za zpracování těchto údajů společností YouTube neneseme odpovědnost.

Další informace o rozsahu a účelu shromažďovaných údajů, o dalším zpracování a používání údajů společností YouTube, o vašich právech a možnostech ochrany údajů, které si můžete zvolit, naleznete v oznámení společnosti YouTube o ochraně údajů.

Sociální pluginy

V naší online nabídce používáme tzv. sociální pluginy různých sociálních sítí. Při používání zásuvných modulů naváže váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery příslušné sociální sítě. Tím je příslušnému poskytovateli poskytnuta informace, že váš internetový prohlížeč navštívil příslušnou stránku naší online nabídky, i když u něj nemáte uživatelský účet nebo k němu nejste právě přihlášeni. Protokolové soubory (včetně IP adresy) jsou vaším internetovým prohlížečem přenášeny přímo na server příslušného poskytovatele a mohou tam být uloženy. Poskytovatel nebo jeho server se může nacházet mimo EU nebo EHP (např. v USA).

Zásuvné moduly jsou nezávislými rozšířeními poskytovatelů sociálních sítí. Nemáme proto žádný vliv na rozsah údajů, které poskytovatelé sociálních sítí prostřednictvím zásuvných modulů shromažďují a ukládají.

Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání údajů sociální sítí, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů příslušné sociální sítě.

Pokud si nepřejete, aby poskytovatelé sociálních sítí přijímali a případně ukládali nebo dále používali údaje o této online nabídce, neměli byste příslušné pluginy používat.

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte vůči společnosti ROTHENBERGER následující práva:

 • Informace o vašich údajích, které uchováváme, a jejich zpracování (čl. 15 DSGVO),
 • Oprava nesprávných osobních údajů (čl. 16 DSGVO),
 • Vymazání vašich údajů, které jsme uložili (čl. 17 DSGVO),
 • Omezení zpracování údajů, pokud ještě nemůžeme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností (čl. 18 DSGVO),
 • námitka proti zpracování vašich údajů (čl. 21 DSGVO) a
 • Přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (čl. 20 DSGVO).

Všechna výše popsaná práva subjektu údajů můžete vůči společnosti ROTHENBERGER uplatnit, pokud svou konkrétní žádost zašlete na následující kontaktní údaje:

ROTHENBERGER AG Pověřenec pro ochranu osobních údajů Spessartstrasse 2-4 65779 Kelkheim e-mail: dataprotection@rothenberger.com

Právo na odvolání k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost můžete kdykoli podat u dozorového úřadu, např. u příslušného dozorového úřadu ve spolkové zemi vašeho bydliště nebo u úřadu, který je odpovědný za nás jako správce údajů.

Seznam dozorových orgánů (pro neveřejný sektor) s adresou naleznete na adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Jaké máte individuální právo na námitku?

Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO; to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 DSGVO.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud:

 • můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo
 • zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Námitku lze podat bez použití formuláře a měla by být nejlépe adresována našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů:

ROTHENBERGER AG Pověřenec pro ochranu osobních údajů Spessartstrasse 2-4 65779 Kelkheim e-mail: dataprotection@rothenberger.com

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům, nebo za účelem provedení změn našich služeb v prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů se pak bude vztahovat na vaši další návštěvu.