Ochrana dat

Prohlášení o ochraně údajů pro ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH

Tento web vám poskytl ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Industriestraße 7, 65779 Kelkheim ("ROTHENBERGER"). Prosím, přečtěte si pozorně toto prohlášení o ochraně údajů a nepoužívejte tento web, pokud nejste vůbec v souladu s postupy popsanými v této části.

Pokud toto prohlášení o ochraně dat používá termíny "my", "my" nebo "naše" atd., pak se toto vztahuje na ROTHENBERGER. Termíny jako "vy" a "vaše" odkazují sami na sebe jako na uživatele webu, nezávisle na tom, zda se na webu jakýmkoli způsobem zaregistrujete.

 

Ochrana dat – zpracování dat během používání webu 

V případě každého přístupu k www.rothenberger.com, jsou informace automaticky zaznamenány do protokolového souboru, který nám předává váš prohlížeč, což platí také pro extrakci dat (verze prohlížeče/prohlížeče, použitý operační systém, adresa URL odkazujícího serveru a čas žádosti o Server). Zde se používá vaše IP adresa, ale neshromažďujeme vaše osobní údaje o používání našich webových stránek. Žádná data zaznamenaná v přístupu nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Během přístupu k našim webům proto nevyužijeme žádná shromážděná data, aby jste vás osobně identifikovali, ale spíše pro optimalizaci naší webové prezentace.

Ochrana dat – komunikace prostřednictvím e-mailu, kontaktní formulář, telefon nebo fax

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailu, faxu, telefonu, účastnických karet v rámci soutěží nebo prostřednictvím některého z použitelných kontaktních formulářů na našem webu a v tomto procesu budete moci uvést osobní údaje, využíme vaše informace, aby vás kontaktoval a případně iniciovat a provést vhodnou smlouvu, protože je možné odvodit z přání, které ve vaší žádosti požadujete. Předání třetím stranám se uskuteční pouze v rámci právně povoleného rámce. Dále chceme ukázat, že během přenosu dat v Internetu mohou nastat bezpečnostní mezery (např. prostřednictvím e-mailu). Provádění bez ochrany proti přístupu třetích osob není možné.

Pokud vaše osobní údaje budeme používat s vaším souhlasem nebo pro zachování oprávněných zájmů pro účely reklamy na naše produkty, můžete tento souhlas kdykoli odvolat nebo v rozporu s používáním vašich dat pro reklamování produktů ( poštou, e-mailem, faxem nebo telefonem). Vaše data pak již nebudou pro tento účel používána a zpracována.

 

Použití služby Google Analytics

Webová stránka www.rothenberger.com využívá službu Google Analytics pro webové analýzy, pomocí které jsou v počítači uloženy takzvané soubory cookie (menší textové soubory). Pomocí těchto souborů cookie je možné analyzovat vaše používání webu. Informace generované prostřednictvím souboru cookie o vašem použití tohoto webu jsou obecně přenášeny na server Google Inc. v USA a jsou zde uloženy.

Anonymizace IP: obvykle je adresa IP v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru (EWR), předem zkrácenou společností Google. Ve výjimečných případech může být vaše úplná adresa IP přenesena na server Google Inc. USA, a tedy nejprve v USA.

Společnost Google Inc. podle údajů společnosti ROTHENBERGER použije tyto informace k posouzení vašeho používání webu. Tato shromážděná data nesmějí být sloučena s jinými daty společnosti Google. Za tímto účelem jsme uzavřeli dohodu se společností Google o zpracování údajů v objednávce, a proto byly zcela zavedeny přísné specifikace, které byly uloženy německými a evropskými orgány pro ochranu údajů pro použití služby Google Analytics.

Pokud si nepřejete ukládání souborů cookie, můžete tomu zabránit prostřednictvím příslušného nastavení v prohlížeči. Nicméně, chceme výslovně Ukázat, že v takových případech vám nebudou k dispozici všechny funkce www.Rothenberger.com. V případech, kdy si přejete pouze zabránit zpracování dat prostřednictvím společnosti Google Inc., můžete stáhnout a nainstalovat takzvaný zásuvný modul prohlížeče na následujícím webu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Můžete získat více informací o použití dat pro reklamní účely, možnosti nastavení a možnosti odvolání prostřednictvím Googlu na internetových stránkách Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/("použití dat prostřednictvím společnosti Google během používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("použití dat pro reklamní účely"), http://www.google.de/settings/ads ("Správa informací používaných společností Google pro zobrazení reklamy") a http://www.google.com/ads/preferences/("určete, které reklamy vám Google ukáže").

Webové majáky a obrazové body

Tento web může obsahovat webové signály, označované také jako Tagy obrazových bodů nebo sledovací obrazové body. Webový maják je obvykle transparentní grafický prvek, obvykle ne větší než 1 x 1 obrazový bod, který se používá na webu nebo v e-mailu, aby získal více informací o chování uživatele v režimu online. Webové majáky využívají technologie jiných dodavatelů, aby mohly sledovat činnost uživatele na našem webu. Umožňují nám zjistit, který počítač získal přístup k určitému webu, když k tomu došlo a odkud (na úrovni země/města). 


Použití služby Google AdSense

Web www.Rothenberger.com používá webovou službu Google AdSense od společnosti Google Inc., pomocí které jsou v počítači uloženy takzvané soubory cookie (menší textové soubory). Pomocí těchto souborů cookie je možné analyzovat vaše používání webu. Kromě toho AdSense využívá výše uvedené "webové majáky", které jsou neviditelnými grafickými objekty, kterými lze pomocí návštěvnického provozu na www.IhreDomain.de vyhodnotit informace o návštěvnickém provozu.

Informace ze souborů cookie a webových signálů prostřednictvím použití www.Rothenberger.com a vaší IP adresy jsou přenášeny na server Google Inc. v USA a uložen tam. Tyto informace mohou být předány smluvním partnerům společnosti Google Inc. Společnost Google nebude během tohoto procesu slučovat vaši adresu IP s jinými daty služby Google. Pokud nechcete ukládat soubory cookie, můžete tomu zabránit prostřednictvím příslušného nastavení v prohlížeči. Nicméně, výslovně si přejeme Ukázat, že v takových případech nebudou k dispozici všechny funkce na www.Rothenberger.com.

Používáním www.Rothenberger.com, se deklarujete v souladu se shromažďováním, zpracováním a používáním vašich dat společností Google výše uvedeným způsobem a pro účel popsaný výše.


Sdílení obsahu na Facebooku, Google + 1, Twitter & Co.

Obsah našich stránek lze sdílet v souladu s ochranou dat v sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter nebo Google +. Tento nástroj nejprve vytvoří přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli, když uživatel na jedno z těchto tlačítek aktivně klepne.

Tento nástroj neprovádí automatický přenos uživatelských dat na provozovatele těchto platforem. Pokud je uživatel registrován pro jednu ze sociálních sítí, objeví se informační okno s použitím sociálních tlačítek pro Facebook, Google + a Twitter, ve kterém uživatel může zpracovat text před odesláním.

Naši uživatelé mohou sdílet obsah této stránky v sociálních sítích v souladu s ochranou dat bez toho, aby se v rámci operátora sítí vytvářeli celé profily surfování.

Prohlášení o ochraně údajů pro použití etrackerního

Naše webové stránky jsou využívány etrackerovou službou. Poskytovatelem je etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Německo. Z dat lze profily uživatelů vytvořit pod pseudonymem. Soubory cookie lze použít k tomuto účelu. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy místně v mezipaměti internetového prohlížeče. Soubory cookie umožňují znovu rozpoznat prohlížeč. Údaje shromážděné pomocí etrackovaných technologií jsou využívány bez samostatného souhlasu dotčené osoby, aby osobně identifikovali návštěvníky našich internetových stránek, a nejsou sloučeny s osobními údaji o uživateli pseudonymu.  

S účinkem pro budoucnost můžete kdykoli v rozporu s sběrem a skladováním dat. S cílem odporovat shromažďování dat a ukládání dat návštěvníků s účinkem do budoucna si můžete opatřit soubor cookie s opt-out od etrackera pod následujícím odkazem, který zajistí, že v budoucnu nebude možné shromažďovat data návštěvníků z vašeho prohlížeče a uchovávat je na etrerovi: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

V tom případě je soubor cookie opt-out nastaven pomocí etracker s názvem "cntcookie". Neodstraňujte prosím tento soubor cookie, pokud chcete zachovat svá práva na rozpor. Další informace v ustanoveních o ochraně dat naleznete v etrackerovi: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html


Prohlášení o ochraně údajů pro opětovné uvedení na trh křížových zařízení

Naše webové stránky využívají funkce služby Google Analytics remarketing v souvislosti s funkcemi křížového zařízení Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem je společnost Google Inc., str. 1600 na cestě do Paramiteátru Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit cílové skupiny reklamy vytvořené pomocí služby Google Analytics remarketing s funkcemi křížového zařízení Google-AdWords a Google-DoubleClick. Tímto způsobem se na ostatních koncových zařízeních (např. tablet nebo PC) zobrazují také přizpůsobené reklamní zprávy týkající se úroků, které se přizpůsobily v závislosti na vašem dřívějším použití a chování při surfování na koncových zařízeních (např. v mobilním telefonu).

Po vydání příslušného souhlasu bude společnost Google za tímto účelem propojit historii vašeho prohlížeče WWW a aplikace s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze umístit stejné osobní reklamní zprávy na každé koncové zařízení, do kterého se zaregistrujete u svého účtu Google.

Na podporu této funkce vytváří služba Google Analytics identifikátory Google-authentifikované pro uživatele, které jsou dočasně propojeny s daty služby Google Analytics za účelem definování a vytváření cílových skupin pro reklamní kampaně napříč zařízeními.

Můžete trvale odporovat opětovnému uvedení na trh/cílení na další zařízení pomocí deaktivace personalizované reklamy na vašem účtu Google: použijte následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů podr: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Prohlášení o ochraně údajů pro použití YouTube

Naše webové stránky používají zásuvné moduly na stránce YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Navštívíte-li jednu z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, bude připojení k serverům vyrobeno v YouTube. Server YouTube je poté informován o tom, který z našich stránek jste navštívili.

Když jste přihlášeni k vašemu YouTube účtu, umožníte tím, aby vám YouTube přímo přiřadil osobní profil. Tomu lze předejít odhlášením z vašeho účtu YouTube.

Další informace o manipulaci s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů pro YouTube pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Co uděláme s osobními údaji?

Pokud shromažďujeme, zpracováme a používáte osobní údaje, dochází k tomu výlučně v rámci zákonného přijetí z čl. 6 sekce 1 svítí. a) – f, oddíl 4 EU-DSGVO pro právně legitimní účely nebo pro účely, o nichž jste byli informováni v průběhu určitého sběru údajů.


Jak dlouho budeme ukládat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme uložili v souladu s platným zákonem a ne déle, než je vyžadováno pro příslušný právně přípustný účel (viz výše).


Použití souborů cookie


Náš internetový server částečně používá takzvané soubory cookie. Tato nabídka slouží k vytvoření uživatelsky přívětijšího, efektivního a spolehlivého. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a ukládány prohlížečem. Většina souborů cookie, které nám byly použity, jsou takzvané soubory cookie relací. Na konci vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Soubory cookie nezpůsobí poškození počítače a neobsahují viry.


Co se stane, pokud nepřeji použití souborů cookie?

Můžete změnit nastavení souborů cookie nebo obecně zabránit přijímání souborů cookie, a proto omezit množství osobních dat, která vám budou doručena, ale zároveň tím dojde ke zhoršení funkčnosti webu. Nabídka Nápověda v řádku nabídek většiny prohlížečů vysvětluje, jak můžete zabránit přijetí nových souborů cookie v prohlížeči, kde můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval, že jste obdrželi nový soubor cookie, a jak lze soubory cookie zcela dezaktivovat.

Newsletter

Chcete-li obdržet zpravodaj nabízený na webu, bude od vás vyžadována e-mailová adresa. Bulletin můžete kdykoli zrušit bezplatně prostřednictvím uvedeného odkazu.

Uzavřeli jsme smlouvu s naším poskytovatelem e-mailového marketingu ohledně postupu zpracování smluvních údajů. Proto můžeme zajistit, aby náš poskytovatel služeb dodržoval všechny body přísných podmínek stanovených v evropském právu na ochranu údajů pro zasílání našeho bulletinu. Tím také zajistíte, že vaše data budou uložena pouze na vysoké úrovni zabezpečení v rámci EU. Uchovávání dat na serverech mimo EU se nevyskytuje.


Proč a s kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami za výše uvedených účelů, včetně dalších společností ROTHENBERGER Group. Nebudeme zveřejňovat ani přenášet ani převádět vaše osobní data s výjimkou níže popsaného rozsahu nebo v rozsahu, který jste schválil, pokud jde o konkrétní záležitost.

Možní příjemci vašich osobních údajů jsou (Pokud je to právně přípustné):

  • Ostatní společnosti ROTHENBERGER Group a obchodní partneři ROTHENBERGER: Vaše osobní údaje můžeme sdělit jiným společnostem v ROTHENBERGER Group (např. pro příslušné místní organizace ROTHENBERGER, zodpovědné za internetové stránky) a našim obchodním partnerům, pokud existuje opodstatněný důvod (např. použití poskytovatele služeb pro odesílání e-mailových bulletinů). Bez ohledu na případ, budou vaše osobní údaje převedeny výhradně pro konkrétní, právně přípustné účely a nesmějí být prodávány, pronajaty ani jinak obchodovány.
  • Poskytovatelé služeb jiných výrobců: V našem zastoupení můžeme používat poskytovatele služeb třetích stran a podle našich pokynů pro určité úkoly (např. pro správu databází, služby údržby, webové analýzy, zpracování příchozích dotazů, dodávání pozemků, zasílání poštovních zásilek a e-maily atd.). Tito poskytovatelé služeb od třetích stran získají přístup výlučně k osobním údajům, které jsou nezbytné k výkonu jejich specifických funkcí a výhradně pro účely příslušných úkolů. Zaručujeme, že všichni poskytovatelé služeb třetích stran si tyto povinnosti uvědomují a dodržují je. Dále se rovněž zajistí, aby poskytovatelé služeb jiných výrobců používali vaše osobní údaje zcela v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů.
  • Soudy, donucovací a dozorové orgány: Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, je-li to nezbytné pro dodržení zákonných předpisů, pro ochranu práv nebo bezpečnosti našich internetových stránek, jiných uživatelů nebo třetích osob (např. ochrany proti podvodům). V takových případech vždy prověřujeme oprávněnost převodu osobních údajů za zvláštního zvážení typu žádosti, typu dotčených údajů a všech důsledků zveřejnění osobních údajů pro souvisejícího uživatele.
  • Výzkum: shromážděná data můžeme analyzovat, abychom zlepšili naše webové stránky a služby tím, že budeme zkoumat, které oblasti naší domovské stránky jsou nejčastěji navštěvované našimi zákazníky. V tomto ohledu může ROTHENBERGER předávat agregované statistiky důvěryhodným poskytovatelům služeb, avšak tyto statistiky nesmějí obsahovat záznamy údajů, jako jsou jména nebo e-mailové adresy, které lze přičíst určité osobě.


Jsou osobní údaje přenášeny v mezinárodním měřítku?

Příjemci vašich osobních údajů se mohou zakládat na zemi mimo EU. V případě přenosu údajů do země, ve které jsou platné právní předpisy na ochranu údajů méně chráněny než v EU, se jinak zajistí, aby vaše údaje zůstaly náležitě chráněny, např. zajištěním, že příjemce vyhovuje pokynům "EU-USA Privacy Shield" nebo ROTHENBERGER, který stanoví požadavek, aby příjemce označoval takzvanou doložku modelu EU, řadu smluvních doložek, které Evropská Komise předvolala za účelem zajištění ochrany osobních údajů v souvislosti s přeshraničním přenosem


Kdo je zodpovědný za řádnou manipulaci s osobními údaji?

ROTHENBERGER je zodpovědný za řádnou manipulaci s osobními údaji, pokud shromažďujeme, zpracováme a používáte osobní údaje v souvislosti s používáním webu vámi nebo jiným způsobem. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.


Odkazy na jiné weby 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které přesahují rozsah našeho vlivu. Pokud navštívíte tyto další weby, můžete tak učinit na vlastní odpovědnost. V tomto ohledu nebudeme zodpovědní ani odpovědni za obsah a postupy ochrany údajů, ani je nepodpočíme.


Jaká práva mám s ohledem na svá osobní data?

Máte právo kdykoli obdržet bezplatně informace o vašich osobních údajích, které jsme uložili, o jeho původu a o příjemcích a o účelu zpracování údajů a o právu na opravu, blokování nebo vypuštění v rámci všeobecné Evropské unie Nařízení o ochraně údajů (EU-GDPR).

Chcete-li nás kontaktovat ohledně této záležitosti, zašlete nám prosím e-mail společnosti DataProtection (at) ROTHENBERGER. com.

Dále máte právo stěžovat si na dozorčí orgán. Toto je:

Stav inspektora ochrany údajů Hesse (Hessische Datenschutzbeauftragte): prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, PO Box 31 63, 65021 Wiesbaden; Telefonní: (0611) 14 08-0; poststelle (at) datenschutz. Hesensko. de; www.datenschutz.hessen.de


Kontaktujte nás

Vaše názory jsou vždy vítány. V případě dotazů nebo připomínek ohledně postupů ochrany údajů nás kontaktujte podle:

DataProtection (at) ROTHENBERGER. com

Můžete nás také kontaktovat, abychom se dotazovaly, které osobní údaje o vaší osobě jsou uloženy, abychom si vyžádali aktualizaci, opravu, odstranění, zablokování nebo již nepoužívali vaše osobní data, ani nemohli odvolat dříve udělovaný souhlas.

Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů:

Dr. Patrick jaro, c/o ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Industriestraße 7, 65779 Kelkheim. E-mail: DataProtection (at) ROTHENBERGER. com

 

Verze: 25. květen 2018

Napište nám
Zanechte nám vzkaz a my Vám co nejrychleji odpovíme.
Please type the letters and numbers below
LocatorPlaceholder