Използването на топлопроводима паста гарантира оптимални резултати при замразяване. Тя предотвратява навлизането на въздух между скобите и тръбите и следователно позволява напълно автоматично замразяване без пръскане.

Избран вариант:Топлопроводима паста ROFROST TURBO, 150ml
Артикулен номер:62291
  • Използването на топлопроводима паста гарантира оптимални резултати при замразяване. Това предотвратява навлизането на въздух между замразяващите скоби и тръбата. Тръбата не е необходимо да се пръска с вода.
  • Wärmeleitpaste f. ROFROST TURBO, 150ml