Обслужване и поддръжка

Обслужването и поддръжката на тръбопроводните системи е от решаващо значение, за да се гарантира, че тръбите са функционални и безопасни, особено когато се работи например с питейна вода. Без такива мерки това може да доведе до потенциално замърсяване, което да има пагубни последици. РОТЕНБЕРГЕР предлага на инженерите по обслужване и поддръжка водещо в индустрията оборудване за тестване и откриване на течове, висококачествени камери за проверка на тръбите, оборудване за почистване и промиване на тръби, както и много други.