Skúška tesnosti

Tesnosť testy s nízkym alebo vysokým tlakom sa používajú na určenie, či potrubie je úniku zadarmo a zvuk. S ROTHENBERGER zariadenia, inštalatéri môžu testovať potrubia pomocou tlaku vzduchu alebo vody. Ponúkame rad zariadení z ručne čerpanej na elektrické tlakové testovacie prístroje. Skúšobné tlaky sa môžu zaznamenať digitálne alebo pomocou tlakového meradla, v súlade s normou DIN EN 806-4, TRGI 2008 alebo DVGW G5952.