Inšpekcia a určenie miesta

Systémy na kontrolu potrubia, pozostávajúce z kontrolnej kamery, lokalizovania zariadenia a tepelného zobrazovacieho modulu, môžu byť použité na kontrolu a lokalizáciu rúr. Inšpekcie môžu byť potrebné v dôsledku blokády, upchatie alebo poškodenie, ktoré bránia vypúšťaní vody alebo úniku z odpadovej rúry. Zvyčajne sa inšpekcie vykonávajú pred a po čistení potrubia.