Detekcia úniku

Pri detekcii úniku, inštalátory nielen detekovať únik, ale aj rýchlosť úniku. Ak sa zistí únik, je dôležité zaoberať sa týmto rýchlo a správne.