Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov pre ROTHENBERGER Szerszám és Gépkereskedelmi Kft.

Táto webová stránka je vám poskytnutá spoločnosťou Rothenberger Szerszám és Gépkereskedelmi Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 24. Prečítajte si prosím pozorne toto vyhlásenie o ochrane údajov a ak nesúhlasíte či už úplne, alebo čiastočne s procedurálnymi metódami, ktoré sú tu opísané, túto webovú stránku nepoužívajte.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov sa budú pojmy “my”, “nás”, alebo “náš” atď, týkať spoločnosti ROTHENBERGER. Pojmy ako “vy” a “váš” sa budú týkať vás, ako užívateľa webovej stránky, bez ohľadu na to, či ste na tejto webovej stránke zaregistrovaní akýmkoľvek spôsobom, alebo nie.

 

Ochrana údajov– spracúvanie údajov počas používania webovej stránky 

Pri každom prístupe na www.rothenberger.com, sú informácie automaticky zaznamenávané do prihlasovacích súborov, a sú k nám prenášané vašim prehliadačom, toto sa tiež týka výberu údajov (typ prehliadača /verzia prehliadača, použitý operačný systém, indikátor URL a čas požiadavky serveru). Na tomto mieste použijeme vašu IP adresu, ale pri vašom použití našich webových stránok nebudeme zhromažďovať vaše osobné údaje. Žiadne údaje zaznamenané pri vstupe sa nebudú spájať s inými zdrojmi údajov.

A tak počas prístupu na naše webové stránky nevyužívame vaše zhromaždené údaje, aby sme vás identifikovali ako osobu, ale skôr na optimalizáciu charakteru nášho webu.


Ochrana údajov – komunikácia prostredníctvom emailu, kontaktného formuláru, telefónu alebo faxu

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, faxu, telefónu, účastníckych kariet v rámci súťaží alebo prostredníctvom jedného z využiteľných kontaktných formulárov na našej webovej stránke a zadáte do procesu osobné údaje, budeme vaše informácie využívať na to, aby sme vás kontaktovali a ak to bude vhodné, aby sme začali a uzavreli s vami príslušnú zmluvu, keďže ju budeme schopní vyvodiť zo želaní, ktoré ste zadali do vašej požiadavky. Poskytovanie tretím osobám sa uskutoční len v rámci legálneho povolenia. Navyše by sme radi podotkli, že počas prenosu údajov na internete (napr. prostredníctvom e-mailu) sa môžu objaviť bezpečnostné riziká. Zavedenie ochrany voči prístupu tretích strán bez medzier je nemožné.

Ak budeme využívať vaše osobné informácie s vašim súhlasom alebo z dôvodu ochrany autorizovaných záujmov pre účely propagácie našich produktov, môžete tento súhlas kedykoľvek zrušiť, alebo namietať voči použitiu vašich údajov na propagáciu produktov (poštou, e-mailom, faxom alebo telefónom). Vaše údaje potom už nebudú nami na tieto účely používané a spracovávané.

 

Použitie Google Analytics

Webová stránka www.rothenberger.com využíva službu webovej analýzy „Google Analytics” od spoločnosti Google Inc., využívajúc takzvané “Cookies” (súbory s menším textom), ktoré sú uložené vo vašom počítači. Používaním týchto “Cookies” je možná analýza používania webovej stránky z vašej strany. Informácie vygenerované prostredníctvom cookie o vašom využívaní tejto webovej stránky sú zvyčajne prevádzané na spoločnosť Google Inc. server v USA, a tam uskladňované.

Anonymizácia IP: IP adresa je zvyčajne vopred skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú súčasťou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EWR). Vo výnimočných prípadoch môže byť vaša celá IP adresa prevedená na americký server spoločnosti Google Inc. a tak skrátená najprv v USA.

Tak, ako je to zadané zo strany spoločnosti Rothenberger, Google Inc. bude využívať tieto informácie na zhodnotenie vášho využívanie tejto webovej stránky. Tieto zhromaždené údaje nebudú zlučované s inými údajmi spoločnosti Google. Na tento účel sme uzavreli dohodu so spoločnosťou Google o spracovávaní údajov objednávok a tak sme plne aplikovali prísne špecifikácie zavedené nemeckými a európskymi úradmi na ochranu údajov pri využití službou Google Analytics.

Ak si neželáte uskladňovanie cookies, môžete tomu zabrániť pomocou vhodného nastavenia vo vašom prehliadači. Radi by sme vás však upozornili, že v takýchto prípadoch vám nebudú dostupné všetky funkcie www.Rothenberger.com. V prípade, že si iba želáte vyhnúť sa spracovávaniu údajov prostredníctvom spoločnosti Google Inc., môžete si stiahnuť a nainštalovať takzvaný browser plugin na nasledovnej webovej stránke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Môžete získať viac informácií o používaní údajov na reklamné účely, možnostiach nastavení a možnostiach reklamácií cez Google na Google webovej stránke: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Použitie údajov prostredníctvom Google počas vášho využívania webových stránok alebo aplikácií našich partnerov"), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Využitie údajov na reklamné účely ”), http://www.google.de/settings/ads  (“Riadenie informácií používaných spoločnosťou Google na zobrazenie propagácie vám”) http://www.google.com/ads/preferences/ (“Určite si sami, ktoré reklamy vám Google zobrazí”).

Webové signály a pixely

Táto webová stránky môže obsahovať webové signály, taktiež známe ako pixelové tagy alebo sledovacie pixely. Webový signál je zvyčajne transparentný grafický prvok, vo všeobecnosti nie väčší než 1 x 1 pixel, ktorý sa používa na webovej stránke alebo v e-maily na získanie viacerých informácií o online správaní užívateľa. Webové signály sa používajú technológiami poskytovateľa tretej strany, aby sa sledovala aktivita užívateľa na našej webovej stránke. Umožňujú nám sledovať, ktorý počítač navštívil isté webové stránky, kedy sa to udialo a odkiaľ (na úrovni krajiny/ mesta).  


Používanie Google AdSense

Webová stránka www.Rothenberger.com využíva webovú službu “Google AdSense” od spoločnosti Google Inc., prostredníctvom takzvaných “cookies” (súbory s menším textom) sú skladované vo vašom počítači. Použitím týchto “cookies”, je možná analýza vašej webovej stránky. Navyše, AdSense využíva vyššie spomínané “webové signály”, ktoré sú neviditeľnými grafikami, prostredníctvom ktorých sa môžu hodnotiť informácie o špecializácii návštevníka na www.IhreDomain.de.

Informácie z cookies a webových signálov vašim použitím www.Rothenberger.com a vašej IP adresy sa prenášajú na Google Inc. server v USA a tam sa uskladňujú. Tieto informácie sa môžu zaslať zmluvným partnerom Google Inc. Google nebude počas tohto procesu zlučovať vašu IP adresu s inými údajmi Google. Ak si neželáte uskladňovanie cookies, môžete tomu zabrániť prostredníctvom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Avšak, radi by sme upozornili na to, že v takýchto prípadoch vám nebudú k dispozícii všetky funkcie na www.Rothenberger.com.

Použitím www.Rothenberger.com prehlasujete, že súhlasíte so zhromažďovaním, spracovávaním a využívaním vašich údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na účely, ktoré boli opísané vyššie.


Zdieľanie obsahu na sieťach Facebook, Google+1, Twitter & Co.

Obsah na našich stránkach sa môže zdieľať v súlade s ochranou údajov na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter alebo Google+. Tento nástroj najprv vytvorí priamy kontakt medzi sieťami a užívateľmi, keď užívateľ aktívne klikne na jedno z týchto  tlačidiel.

Týmto nástrojom sa neuskutočňuje žiadny automatický prenos údajov užívateľa na operátora týchto platforiem. Ak je užívateľ zaregistrovaný na jednej zo sociálnych sietí, zobrazí sa informačné okienko použitím tlačidla pre Facebook, Google+ a Twitter, v ktorom môže užívateľ spracovať text pred zaslaním.  

Naši užívatelia môžu zdieľať obsah tejto stránky na sociálnych sieťach v súlade s ochranou údajov bez toho, aby prevádzkovateľ týchto sietí vytvoril celkové surfovanie po týchto profiloch.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre užívateľov funkcie etracker

Naša webová stránka sa využíva analytickou službou etracker. Poskytovateľom je etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Germany. Z údajov sa môžu vytvoriť profily pod pseudonymom. Na tieto účely sa môžu využívať cookies. Cookies sú súbory s malým textom, ktoré sú skladované lokálne v pamäti vášho internetového prehliadača. Cookies umožňujú opätovné rozpoznanie vášho prehliadača. Údaje zozbierané prostredníctvom technológií etracker sa využívajú bez zvlášť udeleného súhlasu danej osoby, na osobnú identifikáciu návštevníkov našej webovej stránky, a nie sú spájané s osobnými údajmi týkajúcimi sa užívateľa pseudonymu.  

You may contradict data collection and storage at any time with effect for the future. In order to contradict data collection and storage of your visitor data with effect for the future, you can procure an opt-out cookie from etracker under the following link which ensures that in future no visitor data from your browser can be collected and stored on etracker: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

Z tohto dôvodu je zavedené opt-out cookie prostredníctvom etracker s názvom "cntcookie". Nevymazávajte si prosím toto cookie, pretože vám to poskytne ponechať si právo na podanie námietky. Ďalšie údaje týkajúce sa ustanovení ochrany údajov zo strany etracker môžete nájsť na: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html


Vyhlásenie ochrany údajov pre marketing medzi zariadeniami

Naše webové stránky využívajú funkcie Google Analytics Remarketing v spojení s funkciami medzi zariadeniami od Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje prepojenie reklamných cieľových skupín vytvorených Google Analytics Remarketing s funkciami medzi zariadeniami od Google-AdWords a Google-DoubleClick. Týmto spôsobom sa záujmové, personalizované reklamné správy, ktoré boli prijaté na základe predchádzajúceho využitia správania pri surfovaní na koncovom zariadení (napr. mobilnom telefóne), zobrazia aj na vašich ďalších koncových zariadeniach (napr. tablet alebo PC). 

Keď vydáte príslušný súhlas, Google pre tento účel spojí vašu webovú stránku a históriu prehliadača aplikácií s vašim Google účtom. Takýmto spôsobom sa rovnaké personalizované reklamné správy môžu umiestniť na každom koncovom zariadení, do ktorého sa zaregistrujete svojim Google účtom.

Na podporu tejto funkcie Google Analytics vytvorí Google-oprávnenú identifikáciu pre užívateľov, ktorí sú dočasne spojení s údajmi nášho Google Analytics, aby sa zadefinovali a vytvorili cieľové skupiny reklamných kampaní medzi  zariadeniami.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku voči remarketingu/zacieleniu medzi zariadeniami tým, že deaktivujete personalizované reklamy na vašom Google účte: aby ste tak učinili, navštívte nasledovný link,: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Ďalšie informácie o ustanoveniach ochrany údajov môžete nájsť vo vyhlásení o ochrane údajov zo strany Google na: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie YouTube

Naše webové stránky používajú zásuvné moduly YouTube stránky, ktoré sú spravované spoločnosťou Google. Prevádzkovateľ týchto stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite jednu z našich stránok, vybavenú zásuvným modulom YouTube, vytvorí sa pripojenie na servery spoločnosťou YouTube. Server YouTube bude potom informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Keď ste prihlásení na svoj YouTube účet, týmto umožňujete spoločnosti YouTube, aby vám priamo pridelila váš osobný profil. Tomuto sa dá zabrániť odhlásením sa zo svojho YouTube účtu.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi užívateľa môžete nájsť vo vyhlásení YouTube o ochrane údajov na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?

Vzhľadom na to, že zhromažďujeme, spracovávame a využívame osobné údaje, deje sa tak výlučne v rámci právnej prípustnosti z Čl. 6 časť 1 lit. a) – f), časť 4 EU-DSGVO pre legálne oprávnené účely alebo pre účely, o ktorých ste boli informovaní počas zberu špecifických údajov.


Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame v súlade s príslušným zákonom a nie dlhšie, než je to požadované na príslušné právne prípustné účely (viď vyššie).


Používanie cookies

Naša internetová stránka čiastočne využíva takzvané cookies. Toto pomáha urobiť našu ponuku prístupnejšou pre užívateľov, efektívnejšou a spoľahlivejšou. Cookies sú súbory s malým textom, ktoré sú registrované vo vašom počítači a uskladňované vašim prehliadačom. Väčšina cookies, ktoré sú používané sú takzvanými “dočasnými cookies”. Automaticky sa vymažú na konci vašej návštevy. Cookies nespôsobujú poškodenie vášho počítača a neobsahujú vírusy.


Čo sa stane, ak si neželáte používanie cookies?

Môžete zmeniť nastavenia cookie, alebo sa vo všeobecnosti vyhnúť prijímaniu cookies a tak obmedziť množstvo vašich osobných údajov, ktoré my získavame, toto ale zároveň naruší funkčnosť webovej stránky. Menu 'Help' v lište s menu vo väčšine prehliadačov vysvetľuje ako zabrániť prijatiu nových cookies vo vašom prehliadači, kde si môžete nastaviť prehliadač, aby vás informoval o tom, kedy nadobudnete nové cookie a ako môžete úplne deaktivovať cookies.


Informacný bulletin

Ak si želáte dostávať informačný bulletin ponúkaný na webovej stránke, potom budeme od vás požadovať e-mailovú adresu. Kedykoľvek môžete zdarma zrušiť informačný bulletin prostredníctvom poskytnutého linku

Uzatvorili sme zmluvu s našim poskytovateľom e-mailového marketingu o postupe spracovávania zmluvných údajov. Následkom toho je, že vieme zaistiť to, že náš poskytovateľ služieb spĺňa všetky body prísnych podmienok daných v európskom zákone o ochrane údajov pre odosielanie nášho informačného bulletinu. Toto tiež zaistí, že vaše údaje budú uskladňované iba na najvyššej úrovni bezpečnosti v rámci EU. Nikdy nenastane uskladnenie vašich údajov na serveroch mimo EU.


Prečo a s kým zdieľame vaše osobné údaje?

Môžeme zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami pre vyššie uvedené účely, vrátane iných spoločností skupiny ROTHENBERGER. Vaše osobné údaje nebudeme zverejňovať, ani prevádzať, ani zdieľať s výnimkou nižšie opísaného rozsahu, alebo v rámci rozsahu, ktorý bude vami schválený z dôvodu špecifického prípadu.

Možní príjemcovia vašich osobných údajov (ak je to jednotlivo právne prípustné):

  • Iné spoločnosti skupiny ROTHENBERGER a obchodní partneri ROTHENBERGER: Môžeme zverejniť vaše osobné údaje iným spoločnostiam v skupine ROTHENBERGER (napr. jednotlivým miestnym organizáciám trhu zodpovedným za webovú stránku) a našim obchodným partnerom ak na to existuje opodstatnený dôvod (napr. využitie poskytovateľa služieb na odosielanie e-mailových informačných bulletinov). Kedykoľvek to bude potrebné, budú vaše osobné údaje výlučne nami odovzdané na špecifické, právne prípustné účely a nebudú predávané, prenajímané, ani inak obchodované.

  • Poskytovatelia služieb tretej strany: Môžeme využívať poskytovateľov služieb tretej strany v našom mene a v súlade s našimi pokynmi na isté úlohy (napr. na riadenie databázy, údržbárske činnosti, analýzy webu, spracovávanie prichádzajúcich dopytov, doručovanie balíkov, zasielanie poštových zásielok a e-mailov, atď.). Takýto poskytovatelia služieb tretej strany dosiahnu prístup výlučne k osobným údajom požadovaných na výkon ich špecifických funkcií a výlučne pre účely takýchto úloh. Zaistíme to, že všetci poskytovatelia služieb tretej strany sú si vedomí týchto povinností a že konajú v súlade s nimi. My tiež zaistíme to, že poskytovatelia služieb tretej strany využívajú vaše osobné údaje plne v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov.

  • Súdy, právne úkony a dozorné orgány: Môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je to potrebné pre súlad s právnymi nariadeniami, pre ochranu práv alebo bezpečnosť našej webovej stránky, iných užívateľov alebo tretích strán (napr. ochrana proti podvodu). V takýchto prípadoch vždy preskúmame prípustnosť prevodu osobných údajov so špeciálnym zreteľom na typ požiadavky, typ príslušných údajov a všetky dôsledky zverejnenia osobných údajov príslušným užívateľom.

  • Výskum: Môžeme analyzovať zozbierané údaje na zlepšenie našej webovej stránky a poskytovania služieb tým, že preskúmame to, ktoré oblasti našej domovskej stránky sú najčastejšie navštevované našimi zákazníkmi. V tomto ohľade môže ROTHENBERGER prenášať nazhromaždené štatistiky dôveryhodným poskytovateľom služieb, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať záznamy údajov ako sú mená alebo e-mailové adresy, ktoré prináležia určitej osobe.


Sú osobné údaje prenášané medzinárodne?

Príjemcovia vašich osobných údajov môžu pochádzať z krajín mimo EU. V prípade, že sú údaje prenášané do krajiny, ktorej zákony o ochrane údajov poskytujú nižší štandard ochrany než v EU, potom zaistíme iným spôsobom to, že vaše údaje zostanú náležite chránené, napr. zaistením toho, že príjemca vyhovie manuálu “EU-US Privacy Shield” alebo tým, že ROTHENBERGER stanoví požiadavky, ktoré príjemca podpíše ako takzvaný EU Model Clause, sériu zmluvných článkov, ktoré boli vytvorené európskou komisiou pre účely zaistenia ochrany osobných údajov v spojitosti s ich prevodom do zahraničia. 


Kto je zodpovedný za náležitú manipuláciu s vašimi osobnými údajmi?

ROTHENBERGER je zodpovedný za náležitú manipuláciu s vašimi osobnými údajmi do tej miery, že zbierame, spracovávame a využívame osobné údaje v spojitosti s vašim využívaním webovej stránky. Môžete nás kontaktovať použitím kontaktného formulára nižšie.


Linky na iné webové stránky

Naša webová stránky môže obsahovať linky na oné webové stránky, ktoré sú mimo nášho dosahu vplyvu. Ak tieto iné webové stránky navštívite, robíte tak na vašu vlastnú zodpovednosť. V tomto ohľade nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za obsah a praktiky ochrany údajov, ani ich nebudeme schvaľovať.


Aké práva mám s ohľadom na moje osobné údaje?

Máte právo kedykoľvek bezplatne dostávať informácie týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré my uchovávame, ich pôvodu a príjemcov a účelu spracovávania údajov a právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie v rámci EU Všeobecných nariadení o ochrane údajov (EU-GDPR).

Ak si nás v tomto ohľade želáte kontaktovať, prosím zašlite nám e-mail na dataprotection(at)rothenberger.com.

Navyše máte právo sa sťažovať na dozornom úrade. Kontakt:

The State of Hesse Data Protection Officer (Hessischer Datenschutzbeauftragter): Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, PO Box 31 63, 65021 Wiesbaden; Telephone: (0611) 14 08-0; poststelle(at)datenschutz.hessen.de; www.datenschutz.hessen.de


Kontaktujte nás

Vaša odozva je kedykoľvek vítaná. V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa našich praktík ochrany údajov nás kontaktujte na:

Dataprotection(at)rothenberger.com

Môžete nás kontaktovať z dôvodu zistenia, ktoré osobné údaje sme uchovali s ohľadom na vašu osobu, ak by ste požadovali aktualizáciu, opravu, vymazanie, blokovanie alebo ďalšie nepoužívanie vašich osobných údajov, alebo ak by ste odvolali predchádzajúci súhlas.

Kontaktné údaje zástupcu pre ochranu údajov:

Dr. Patrick Spring, c/o ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Industriestraße 7, 65779 Kelkheim. Email: dataprotection(at)rothenberger.com

 

Verzia: 25.máj 2018

Zákaznícka služba

Vodná 1/2 
945 01 
Komárno

Objednávky a fakturácia:

Judita Uhrinova
E-mail: judita.uhrinova@rothenberger.com
Phone: +36 1 347 5043
Mob.phone: +36308648016
Fax:     +36 1 347 5059

Napíšte nám
Jot nás poznámku a my sa vrátim k vám čo najrýchlejšie.
Please type the letters and numbers below
LocatorPlaceholder