Pompy kontrolne i wykrywacze

Testy szczelności przy niskim lub wysokim ciśnieniu służą do określenia, czy instalacja jest wolna od przecieków i szczelna. W przypadku urządzeń ROTHENBERGER instalatorzy mogą testować rury za pomocą prób ciśnieniowych powietrzem lub wodą. Oferujemy pełen typoszereg urządzeń od pomp ręcznych do zaawansowanego sprzętu elektrycznego. Dane z prób ciśnieniowych można rejestrować na manometrach lub w technice cyfrowej. Nasze urządznia spełniają wysokie wymogi norm DIN EN 806-4, TRGI 2008 lub DVGW G5952.