Inspekcja i lokalizacja

Systemy inspekcji rur, składające się z kamery inspekcyjnej, urządzenia lokalizującego i modułu termowizyjnego, mogą być używane do kontroli i lokalizacji rur. Inspekcje mogą być konieczne z powodu zatorów, zatkania lub uszkodzenia, które uniemożliwiają odpływ lub wydostanie się wody z rury kanalizacyjnej. Zazwyczaj inspekcje przeprowadza się przed i po czyszczeniu rur.