Ochrona danych

Deklaracja ochrony danych dla ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH

Niniejsza strona internetowa jest dostarczana przez ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Industriestraße 7, 65779 Kelkheim ("ROTHENBERGER"). Proszę uważnie przeczytać niniejszą deklarację o ochronie danych i nie korzystać z tej strony, jeśli nie jesteś w ogóle lub nie są w części w porozumieniu z metodami proceduralnymi opisanymi tutaj.

Gdy niniejsze oświadczenie o ochronie danych wykorzystuje terminy "my", "nas" lub "nasze" itp., to odnosi się to do ROTHENBERGER. Terminy takie jak "ty" i "Twoje" odnoszą się do siebie jako użytkownika strony internetowej, niezależnie od tego, czy zarejestrujesz się na stronie w jakikolwiek sposób, czy nie.

 

Ochrona danych – przetwarzanie danych podczas korzystania ze strony internetowej   

W przypadku każdego dostępu do www.rothenberger.com, informacje są automatycznie rejestrowane w plikach dzienników przesyłanych do nas przez Państwa przeglądarkę, która ma również zastosowanie do wyodrębniania danych (typ przeglądarki/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej i czas żądania serwera). Tutaj wykorzystujemy Twój adres IP, ale nie gromadzimy Twoich danych osobowych na temat korzystania z naszych stron internetowych. Żadne dane zarejestrowane w dostępie nie są scalane z innymi źródłami danych.

W trakcie uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych nie wykorzystujemy żadnych zebranych danych w celu zidentyfikowania Cię osobiście, ale tylko dla optymalizacji naszej obecności w sieci.

Ochrona danych – komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktujemy się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, telefonu, karty uczestnictwa w ramach konkursów lub za pośrednictwem jednego z formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej i Państwa dane osobowe w procesie, wykorzystujemy informacje do kontaktu z Tobą i jeśli ma to zastosowanie do zainicjowania i wykonania odpowiedniej umowy, ponieważ jesteśmy w stanie czerpać z życzeń, które Państwo w swoim zgłoszeniu. Przekazywanie osobom trzecim odbywa się wyłącznie w ramach prawnie dozwolonych ram prawnych. Ponadto Pragniemy podkreślić, że podczas przesyłania danych w Internecie mogą wystąpić luki w zabezpieczeniach (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej). Nie jest możliwa realizacja bezgapowego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Jeśli wykorzystamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub w celu zachowania uprawnionych interesów w celu reklamowania naszych produktów, możesz w każdej chwili odwołać tę zgodę lub zaprzeczyć wykorzystaniu Twoich danych do reklamy produktowej w dowolnym momencie ( pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie). Twoje dane nie będą już wykorzystywane i przetwarzane przez nas w tym celu.

 

Korzystanie z Google Analytics

Strona www.rothenberger.com wykorzystuje usługę analizy internetowej "Google Analytics" firmy Google Inc., przy użyciu której tak zwane "cookies" (mniejsze pliki tekstowe) są przechowywane na twoim komputerze. Korzystanie z tych "cookies", analiza korzystania z witryny jest możliwe. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google Inc. w USA i tam przechowywane.

Anonimizacja IP: zazwyczaj adres IP jest skracany przez Google z wyprzedzeniem w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym (EWR). W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać przesłany do serwera Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i w ten sposób w pierwszej kolejności skrócony w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z zamówienią firmy Rothenberger, Google Inc. będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika. Zebrane dane nie są łączone z innymi danymi Google. W tym celu zawarliśmy umowę z Google w sprawie przetwarzania danych zamówienia, a tym samym całkowicie wdrożyła rygorystyczne specyfikacje narzucone przez niemieckie i europejskie organy ochrony danych w celu korzystania z Google Analytics.

Jeśli nie chcesz, aby przechowywanie plików cookie, można temu zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednakże, wyraźnie Pragniemy podkreślić, że w takich przypadkach nie wszystkie funkcje www.Rothenberger.com będą dostępne dla Ciebie. W przypadkach, w których użytkownik chce jedynie uniemożliwić przetwarzanie danych za pośrednictwem Google Inc., można pobrać i zainstalować tzw plugin przeglądarki na następującej stronie internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Możesz uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów reklamowych, opcje ustawień i możliwości odwołania się za pośrednictwem Google na stronie internetowej Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/("wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania przez nas z witryn lub aplikacji przez naszych partnerów"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("wykorzystywanie danych do celów reklamowych"), http://www.google.de/settings/ads ("Zarządzanie informacjami wykorzystywani przez Google do wyświetlania reklam") i http://www.google.com/ads/preferences/("Ustal, które reklamy Google pokazuje Tobie").

Sygnały nawigacyjne i piksele sieci Web

Ta witryna może zawierać sygnały nawigacyjne sieci Web, nazywane także znacznikami pikselowymi lub pikselami śledzących. Web Beacon jest zwykle przezroczystym elementem graficznym, zazwyczaj nie większym niż 1 x 1 piksel, który jest używany na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, aby uzyskać więcej informacji na temat zachowań online użytkownika. Sygnalizatory sieci Web są używane przez technologie dostawców zewnętrznych w celu obserwacji aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Pozwalają nam śledzić, który komputer ma dostęp do określonej strony internetowej, kiedy to się stało i skąd (na poziomie kraju/miasta).  


Korzystanie z Google AdSense

Strona www.Rothenberger.com korzysta z usługi internetowej "Google AdSense" przez Google Inc, przez które tak zwane "cookies" (mniejsze pliki tekstowe) są przechowywane na komputerze. Korzystanie z tych "cookies", analiza korzystania z witryny jest możliwe. Oprócz tego, AdSense wykorzystuje wyżej wspomniane "Web Beacons", które są niewidzialną grafiką, dzięki której informacje o ruchu odwiedzających mogą być oceniane poprzez ruch odwiedzających na www.IhreDomain.de.

Informacje pochodzące z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych sieci Web za pomocą www.Rothenberger.com i adresu IP użytkownika są przesyłane do serwera Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazane partnerom umownym Google Inc. Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi danymi Google w trakcie tego procesu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były zapisywane, możesz temu zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednakże, wyraźnie Pragniemy podkreślić tutaj, że w takich przypadkach nie wszystkie funkcje na www.Rothenberger.com będą dostępne dla Ciebie.

Korzystając z www.Rothenberger.com, deklarujesz się w porozumieniu z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem Twoich danych przez Google w wyżej opisany sposób i w celu opisanym wcześniej.


Udostępnianie treści na Facebooku, Google + 1, Twitterze & Co.

Treści na naszych stronach mogą być udostępniane w zgodności z ochroną danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google +. To narzędzie najpierw tworzy bezpośredni kontakt między sieciami i użytkownikami, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych przycisków.

Nie ma automatycznej transmisji danych użytkownika odbywa się za pośrednictwem tego narzędzia do operatora tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany dla jednej z sieci społecznościowych, pojawi się okno informacyjne z przyciskami społecznościowymi Facebooka, Google + i Twittera, w którym użytkownik może przetwarzać tekst przed wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sieciach społecznościowych zgodnie z ochroną danych bez tworzenia całych profilów surfowania przez operatora sieci.

Deklaracja ochrony danych dotycząca stosowania etracker

Nasza strona internetowa jest wykorzystywana przez usługę analizy etracker. Dostawcą jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Niemcy. Z danych, profile użytkowników mogą być tworzone pod pseudonimem. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w tym celu. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Pliki cookies sprawiają, że można ponownie rozpoznać Twoją przeglądarkę. Dane zebrane za pośrednictwem technologii etracker są wykorzystywane bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej na identyfikację osób odwiedzających naszą stronę internetową i nie są łączone z danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika pseudonimu.  

Użytkownik może w każdej chwili zaprzeczyć gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. W celu zakwestionowania gromadzenia danych i przechowywania danych odwiedzających ze skutkiem na przyszłość, można nabyć opt-out cookie z etracker pod następującym linkiem, który zapewnia, że w przyszłości nie dane odwiedzających z przeglądarki mogą być zbierane i przechowywane na etracker: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

Następnie plik cookie opt-out jest ustawiany przez etracker nosząc nazwę "cntcookie". Nie usuwaj tego pliku cookie tak długo, jak chcesz zachować swoje prawa do sprzeczności. Więcej informacji można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych przez etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html


Deklaracja ochrony danych dla remarketingu na wielu urządzeniach

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google Analytics remarketing w połączeniu z funkcjami między urządzeniami Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą usług jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą Google Analytics remarketing z funkcjami między urządzeniami Google-AdWords i Google-DoubleClick. W ten sposób na innych urządzeniach końcowych (np. tablecie lub komputerze PC) wyświetlane są również spersonalizowane wiadomości reklamowe, które zostały dostosowane w zależności od poprzedniego sposobu użytkowania i zachowania w trakcie surfowania na urządzeniu końcowym (np. w telefonie komórkowym).

Po wydaniu odpowiedniej zgody Google będzie w tym celu łączyć historię przeglądarki internetowej i aplikacji z kontem Google. W ten sposób można umieścić te same spersonalizowane wiadomości reklamowe na każdym urządzeniu końcowym, na którym zarejestrujesz się na swoim koncie Google.

Na poparcie tej funkcji Google Analytics tworzy identyfikatory uwierzytelnione przez Google dla użytkowników, którzy są tymczasowo połączeni z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla kampanii reklamowych na wielu urządzeniach.

Możesz trwale zaprzeczyć remarketingu/targetowania na wielu urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na koncie Google: Aby to zrobić, wykonaj następujące łącze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Dalsze informacje i przepisy o ochronie danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych przez Google pod: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Deklaracja ochrony danych za korzystanie z YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek na stronie YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, połączenie z serwerami zostanie wyprodukowane przez YouTube. Serwer YouTube jest następnie informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś.

Gdy zalogujesz się na swoje konto YouTube, możesz w ten sposób zezwolić YouTube na bezpośrednie przypisanie profilu osobistego. Możesz temu zapobiec, wylogując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dla YouTube pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

W zakresie, w jakim gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, odbywa się to wyłącznie w ramach prawnego dopuszczenia z art. 6 część 1 świeci. a) – f), sekcja 4 EU-DSGVO w celach prawnie legityfowanych lub do celów których zostały poinformowane w trakcie zbierania danych.


Jak długo zapiszesz Twoje dane osobowe?

Zapisuj Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i nie dłużej niż jest to wymagane dla danego prawnie dopuszczalnego celu (patrz wyżej).


Korzystanie z plików cookies

Nasza strona internetowa częściowo wykorzystuje tzw cookies. Służą one do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i niezawodna. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tzw. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów.


Co się stanie, jeśli nie chcę, aby pliki cookie były używane?

Możesz zmienić ustawienia plików cookie lub ogólnie zapobiegać odbieraniu plików cookie, a tym samym ograniczyć ilość danych osobowych, które otrzymujemy, ale jednocześnie negatywnie wpłynąć na funkcjonalność strony. W menu "pomoc" na pasku menu większości przeglądarek wyjaśniono, w jaki sposób można zapobiec akceptacji nowych plików cookie w przeglądarce, gdzie można ustawić przeglądarkę, aby poinformować Cię, gdy otrzymałeś nowy plik cookie, i jak można całkowicie dezaktywować pliki cookie.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, będziemy wymagać od Ciebie adresu e-mail. W każdej chwili możesz anulować Newsletter bezpłatnie, korzystając z podanego linku.

Zawarliśmy umowę z naszym dostawcą usług e-mail marketingu w sprawie procedury przetwarzania danych umownych. W rezultacie możemy zagwarantować, że nasz usługodawca przestrzega wszystkich punktów rygorystycznych postanowień ustanowionych w Europejskiej ustawie o ochronie danych do wysyłki naszego newslettera. Gwarantuje to również, że Twoje dane są przechowywane tylko na wysokim poziomie bezpieczeństwa w UE. Przechowywanie danych na serwerach spoza UE nie będzie miało miejsca.


Dlaczego i komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w wyżej wymienionych celach, w tym także w innych spółkach grupy ROTHENBERGER. Nie ujawniamy, nie przetransferujemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych, z wyjątkiem zakresu opisanego poniżej, lub w zakresie zatwierdzonym przez użytkownika w odniesieniu do konkretnej kwestii.

Ewentualnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są (jeżeli są odpowiednio prawnie dopuszczalne):

  • Inne firmy należące do grupy ROTHENBERGER i partnerów handlowych ROTHENBERGER: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe innym firmom z grupy ROTHENBERGER (np. dla odpowiednich lokalnych organizacji rynkowych ROTHENBERGER odpowiedzialnych za stronę internetową) i naszym partnerom biznesowym, jeżeli istnieje uzasadniona przyczyna (np. Korzystanie z usług usługodawcy wysyłania biuletynów e-mail). Niezależnie od przypadku, dane osobowe użytkownika będą przekazywane przez nas wyłącznie w określonych, prawnie dopuszczalnych celach i nie będą sprzedawane, wynajmowane ani w inny sposób sprzedawane.
  • Usługodawcy zewnętrzni: Możemy korzystać z usług zewnętrznych usługodawców w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi określonych zadań (np. w zakresie zarządzania bazami danych, usług konserwacyjnych, analiz internetowych, przetwarzania przychodzących zapytań, doręczania paczek, wysyłki przesyłek pocztowych i wiadomości e-mail itp.). Tacy zewnętrzni usługodawcy uzyskują dostęp wyłącznie do danych osobowych wymaganych do wykonywania ich specyficznych funkcji i wyłącznie do celów odpowiednich zadań. Zapewniamy, że wszyscy zewnętrzni usługodawcy są świadomi tych zobowiązań i przestrzegają ich. Zapewniamy również, że zewnętrzni usługodawcy będą wykorzystywać Państwa dane osobowe całkowicie w zgodzie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.
  • Sądy, organy wykonawcze i nadzorcze: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do przestrzegania przepisów prawa, w celu ochrony praw lub bezpieczeństwa naszej strony internetowej, innych użytkowników lub osób trzecich (np. Ochrona przed oszustwami). W takich przypadkach zawsze sprawdzamy, czy przekazywanie danych osobowych jest nieistotne ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju wniosku, rodzaju danych, których to dotyczy, oraz wszelkich konsekwencji ujawnienia danych osobowych dla powiązanego użytkownika.
  • Badania: możemy analizować zebrane dane w celu ulepszenia naszej strony internetowej i przepisów dotyczących usług poprzez zbadanie, które obszary naszej strony internetowej są najczęściej odwiedzane przez naszych klientów. W tym względzie ROTHENBERGER może przekazywać zagregowane dane statystyczne do wiarygodnych usługodawców, jednak statystyki te nie mogą zawierać zapisów danych, takich jak nazwiska lub adresy e-mail, które można przypisać pewnej osobie.


Czy dane osobowe są przesyłane na arenie międzynarodowej?

Odbiorcy danych osobowych mogą mieć siedzibę w kraju spoza UE. W przypadku, gdy dane są przesyłane do kraju, w którym obowiązujące przepisy o ochronie danych stanowią mniejszy standard ochrony niż w UE, wówczas zapewniamy, że Państwa dane pozostaną odpowiednio chronione, na przykład poprzez zapewnienie, że odbiorca spełnia wytyczne "tarczy prywatności UE-USA" lub przez ROTHENBERGER, ustalając wymóg, aby odbiorca podpisuje tak zwaną klauzulę modelowa UE, serię klauzul umownych, które zostały przekazane przez Komisję Europejską w celu zapewnienie ochrony danych osobowych w związku z transmisją transgraniczną.


Kto jest odpowiedzialny za właściwe obchodzenie się z Twoimi danymi osobowymi?

ROTHENBERGER jest odpowiedzialny za właściwe obchodzenie się z Twoimi danymi osobowymi, o ile zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w związku z użyciem strony internetowej przez Ciebie lub w inny sposób. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.


Linki do innych stron internetowych 

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które wykraczają poza nasz zakres wpływów. Jeśli odwiedzasz te inne strony, robisz to na własną odpowiedzialność. W tym względzie nie ponosimy odpowiedzialności za treści i praktyki w zakresie ochrony danych ani nie popieramy ich.


Jakie prawa przysługują mi w związku z moimi danymi osobowymi?

W każdej chwili użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji dotyczących przechowywanych przez nas danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia w zakresie ogólnym UE Dotyczących ochrony danych osobowych (EU-Rodo).

Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, proszę wysłać do nas e-mail do dataprotection (at) Rothenberger. com.

Ponadto masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Jest to:

Państwowy Inspektor ochrony danych w Hesji (Hessische Datenschutzbeauftragte): prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, PO Box 31 63, 65021 Wiesbaden; Telefon: (0611) 14 08-0; poststelle (at) datenschutz. Hessen. de; www.datenschutz.hessen.de


Skontaktuj się z nami

Twoja opinia jest mile widziany przez cały czas. W przypadku pytań lub uwag dotyczących naszych praktyk ochrony danych, skontaktuj się z nami pod:

Dataprotection (at) Rothenberger. com

Możesz również skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe, które przechowujemy, odnoszące się do Twojej osoby, zażądać aktualizacji, poprawienia, usunięcia, zablokowania lub przebycia wykorzystywania Twoich danych osobowych lub cofnięcia uprzednio udzielonej zgody.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Dr. Patrick Spring, c/o ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Industriestraße 7, 65779 Kelkheim. E-mail: dataprotection (at) Rothenberger. com

 

Wersja: 25 maja 2018

ROTHENBERGER Polska Sp. z o. o.

ul. Annopol 4 A, budynek C
03-236 Warszawa

Tel.: +48 (0) 22 213 59 00
Fax.: +48 (0) 22 213 59 01

W sprawach ogólnych prosimy o kontakt:
Email: biuro(at)rothenberger.pl

Napisz do nas
Wyślij wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
Please type the letters and numbers below
LocatorPlaceholder