Impressum

ROTHENBERGER Nederland BV
Postbus 45
5120, AA Rijen

Tel.: +31 161 / 29 35 79
Fax: +31 161 / 29 39 08
Mail: info(at)rothenberger.nl

Managing Director Benelux:

Dineke Kat

Redactie:

Dineke Kat 

Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan de website van de firma ROTHENBERGER Nederland BV. Lees zorgvuldig de voorwaarden voor het gebruik omdat alle toegang en aangezien u met uw bezoek op deze website automatisch de volgende voorwaarden en juridische opmerkingen aanvaardt.

Doel en inhoud van de website

ROTHENBERGER maakt deze internetsite beschikbaar om algemene informatie te verstrekken over de ROTHENBERGER groep en hun producten. Het is onmogelijk om een product vermeld op deze site via ROTHENBERGER Benelux te kopen.

ROTHENBERGER behoudt zich het recht te wijzigen, aanvullen of de inhoud van deze website te verwijderen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving of redenen op te geven. ROTHENBERGER is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van deze aanpassingen.

Copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten

Documenten van informatie, teksten, foto's, audio en video, logo's, grahics, symbolen, namen, aanduidingen van producten, merken en bedrijven die op deze website zijn onderworpen aan de wet bescherming voor intellectuele eigendom, in het bijzonder auteursrechten, handelsmerken en esthetiek van ROTHENBERGER Nederland BV ontwerpen. Al deze rechten blijft voorbehouden aan hun respectieve eigenaren.

De bezoeker van de website verwerft geen recht op deze site en de informatie en de gegevens die erin zijn opgenomen. Het is toegestaan om te downloaden of afdrukken van pagina's of fragmenten van de website op voorwaarde alle informatie met vermelding van de auteurs, merken of andere aanwijzingen van intellectuele eigendom te verwijderen. De informatie en gegevens met betrekking tot het legale gebruik van deze website en haar functies kan alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé doeleinden of voor opleiding. Enig ander gebruik buiten dit kader is alleen toegestaan met de voorafgaande toestemming van ROTHENBERGER.

Bij gebrek aan andere woorden, merken, logo's en andere kentekens (gegroepeerd in de term van "merken") vertegenwoordigd op deze website zijn onderworpen aan de rechten en andere rechten die de ROTHENBERGER en/of haar gelieerde ondernemingen, en worden daarom beschermd namens hen. Niets op deze site moet worden beschouwd als het verlenen van toestemming of een wet machtigen de exploitatie van de handelsmerken op deze site. Elk gebruik of misbruik van handelsmerken vermeld op deze website of enige andere inhoud van deze site zijn verboden, met uitzondering van gebruik expliciet vastgelegd in deze gebruiksvoorwaarden.

Geen verantwoordelijkheid wordt veronderstelt voor de manuscripten, teksten, foto's, afbeeldingen, video of audio sequenties of elke andere ongevraagde bijdrage. De levering van bijbehorende bijdragen geeft ROTHENBERGER het recht om hier vrij over te beschikken. Echter ROTHENBERGER aanvaardt niet om ze te publiceren en sluit elke aansprakelijkheid in het kader van het toekomstige gebruik.

Links naar externe sites

Deze website kan informatie over derden en links naar externe sites aan de groep bevatten. ROTHENBERGER aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke sites en hun exploitanten, noch voor de informatie en/of producten of diensten die worden aangeboden op deze sites. ROTHENBERGER neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of de wettigheid van de inhoud van deze sites. Bezoekers van deze sites is uitsluitend verantwoordelijk voor de toegang tot de sites van derden entiteiten waarnaar de links zijn.

Websites van derden kunnen gekoppeld worden aan de internetsite van ROTHENBERGER. ROTHENBERGER heeft niet elke website gecontroleerd waarvan de koppeling wordt aangegeven op de internetsite van ROTHENBERGER en is niet aansprakelijk voor de inhoud of de juistheid van hun gegevens.

Bescherming van gegevens

Voor zover de website toelaat persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, biedt de gebruiker deze gegevens uitsluitend vrijwillig aan. De overdracht van gegevens via het Internet, bijvoorbeeld het e-mailadres kan onderworpen worden aan problemen in de veiligheid. Iedere aansprakelijkheid voor schade die aan deze veiligheidstekortkomingen gerelateerd is, is uitgesloten.

E-mails

De website geeft de mogelijkheid om e-mailberichten te verzenden naar ROTHENBERGER en haar medewerkers. Het verzenden van e-mails is onderworpen risico’s voor hun afzenders. Mails met een juridisch karakter, bijvoorbeeld voor communicatie van termijnen, herinneringen, ontslagen geadresseerd aan ROTHENBERGER hebben geen juridische waarde. In het bijzonder elke vertraging van de reactie of gebrek aan reactie op e-mailberichten verzonden naar ROTHENBERGER via de internetsite kan aldus niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring of weigering van juridische waarde.

Garantie en verantwoordelijkheid

ROTHENBERGER streeft ernaar om actuele en accurate informatie en gegevens op de website te publiceren. Maar het kan niet garanderen noch verantwoordelijk gehouden worden, expliciet of impliciet, voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie en gegevens verstrekt, met name wat betreft kwaliteit, de beschikbaarheid of de geschiktheid voor specifieke doeleinden met betrekking tot de bedoelde producten.

Als de uitoefening van een recht op schadevergoeding moet worden beschouwd tegen ROTHENBERGER als gevolg van wettelijke bepalingen, zonder dat de voorwaarden voor de uitoefening van andere rechten, uitsluitingsgedrag clausules en volgende aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing:

a)    ROTHENBERGER neemt haar verantwoordelijkheid, voor zover zij verantwoordelijk is voor grove nalatigheid of voorbedachte rade. In geval van aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid, kan ROTHENBERGER niet aansprakelijk gesteld worden van schending van een verplichting die is een evidentie voor de gebruiker (Kardinale plicht).

b)    Voor zover ROTHENBERGER aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid aanvaardt, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot schade door ROTHENBERGER voorzien als gevolg van een schending van een contract bij het sluiten van deze overeenkomst, wat ze moet voorzien als ze had bewijs van de aandacht voor het gebruik had. Als de gebruiker een bedrijf is, geldt deze beperking ook waar de schending van de plicht door ROTHENBERGER gebaseerd is op grove nalatigheid.

c)    De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid hierboven gelden niet voor de aansprakelijkheid van ROTHENBERGER in geval van schade aan het leven of de gezondheid van anderen of in het geval van lichamelijk letsel , of schade in plaats van intrinsieke criteria overeenkomstig de wet inzake de aansprakelijkheid voor producten of reden voor het nemen die belast zijn met een garantie.

d)    De bovenstaande garantiebeperkingen en -uitsluitingen zijn ook van toepassing ten gunste van organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere assistenten voor de uitvoering van ROTHENBERGER. In het bijzonder neemt ROTHENBERGER geen garantie voor de afwezigheid van verstoring en onderbreking van de toegang tot deze website, gebruik van de functies en datatransmissie. Op dezelfde manier garandeert het niet het ontbreken van problemen en/of het downloaden tijdens gegevensoverdracht.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade met de oorsprong van virussen of andere schadelijke programma's en ook die schade aan computer apparatuur hardware of software van de bezoeker van de site of de gegevens (met inbegrip van verlies van gegevens).

Wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden omvatten overeenkomsten tussen u als gebruiker en ROTHENBERGER voor het gebruik van deze website.

ROTHENBERGER behoudt zich het recht op elk gewenst moment de inhoud van de website en de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of om te stoppen met de publicatie van deze site geheel of gedeeltelijk. Dit geeft geen recht op elke aanspraak jegens ROTHENBERGER. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden zijn effectief in hun publicatie op deze site.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De ROTHENBERGER Internet site wordt beheerd door ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH. Deze voorwaarden voor gebruik (met inbegrip van hun interpretatie en de geldigheid ervan op elk punt) en de meningsverschillen en claims, van welke aard ook, afgeleide of gerelateerd aan het gebruik van onze internetsite zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepuliek Duitsland, met uitsluiting van het Verdrag inzake de internationale verkoop door de Verenigde Naties. Als de gebruiker een bedrijf is, is het Hof van lokale en internationale bevoegdheid uitsluitend Frankfurt.

Kontakt

E-Mail: verkauf-deutschland(at)rothenberger.com
Tel.: + 49 (0) 6195 / 800 - 8100

Schrijf ons
Stuur ons een bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Please type the letters and numbers below
LocatorPlaceholder