Gegevensbescherming

Privacy Information of the ROTHENBERGER GROUP

Privacy Policy voor onze website

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

ROTHENBERGER AG, Spessartstraße 2-4, 65779 Kelkheim

Uw rechten als betrokken persoon

U kan de volgende rechten op elk moment uitoefenen onder de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan (art. 15 AVG),
  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 AVG),
  • verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 AVG),
  • Beperking van de gegevensverwerking, op voorwaarde dat wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (art. 18 AVG),
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens met ons (art. 21 AVG) en
  • Overdraagbaarheid van gegevens, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (art. 20 AVG).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met toekomstige betrekking.

U op elk moment een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de staat van uw woonplaats of aan de bevoegde autoriteit voor ons als verantwoordelijke autoriteit.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres is beschikbaar op: https://www.bfdi.Bund.de/de/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Algemene informatie verzamelen bij het bezoeken van onze website

Type en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. Als u zich niet registreert of anderszins informatie doorgeeft, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw Internet provider, uw IP-adres en dergelijke. Dit is alleen informatie die niet toestaat dat er conclusies over u worden getrokken.

De informatie worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
  • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
  • Evaluatie van de beveiliging en stabiliteit van het systeem, alsmede
  • voor andere administratieve doeleinden.

We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u te trekken. Dit soort informatie kan door ons worden verstrekt. Het wordt statistisch geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Rechtsgrondslag:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagtijd:

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel van de verzameling. Dit is meestal het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website te leveren wanneer de desbetreffende sessie is voltooid.

Bepaling vereist:

De verstrekking van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel vereist. Zonder het IP-adres is de service en functionaliteit van onze website echter niet gegarandeerd. Bovendien zijn afzonderlijke services en services mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

 

Registratie op onze website

Type en doel van de verwerking:

Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten, worden sommige persoonsgegevens verzameld zoals naam, adres, contact-en communicatiegegevens (bijv. telefoonnummer en e-mailadres). Als u bij ons bent geregistreerd, heeft u toegang tot de inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te verwijderen op elk moment dat u zich registreert. Uiteraard geven wij u ook op elk moment informatie over de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Rechtsgrondslag:

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van de toestemming van de gebruiker (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagtijd:

Gegevens worden alleen in deze context verwerkt, zolang de desbetreffende toestemming is gegeven. Daarna zullen ze worden gewist, tenzij er wettelijke bewaarplichten zijn. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid gebruiken.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder de verstrekking van uw persoonsgegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud en diensten die wij aanbieden.

 

Opmerkingen

Type en doel van de verwerking:

Wanneer gebruikers opmerkingen achterlaten op onze website, worden naast deze informatie de tijd van hun creatie en de gebruikersnaam die eerder door de bezoeker van de website is gekozen, opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, omdat we kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als het is gemaakt door gebruikers.

Rechtsgrondslag:

De gegevens die als commentaar worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van een rechtmatig belang (art. 6 sec. 1 lit. f AVG).

Door het geven van de commentaar functie, willen we u in staat stellen om gemakkelijk te communiceren. Uw informatie wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen data processor zijn.

Opslagtijd:

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel van de verzameling. Dit is in principe het geval als de communicatie met de gebruiker is voltooid en het bedrijf kan afleiden uit de omstandigheden dat de betrokken feiten definitief zijn verduidelijkt.

Bepaling vereist of vereist:

Uw persoonsgegevens zullen vrijwillig worden verstrekt. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens, kunnen wij u geen toegang geven tot onze commentaar functie.

 

Nieuwsbrief

Type en doel van de verwerking:

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt om u de geabonneerde nieuwsbrief per e-mail te sturen. Uw naam zal worden verstrekt om u persoonlijk aan te kunnen spreken in de nieuwsbrief en, indien nodig, om u te identificeren als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om uw e-mailadres op te geven. Wanneer u zich registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens die u verstrekt alleen voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail geïnformeerd worden over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijv. wijzigingen in de nieuwsbrief aanbieding of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te verifiëren dat een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres wordt gedaan, gebruiken we de "double opt-in"-procedure. Hiervoor loggen we de volgorde van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van de gevraagde reactie. Er zullen geen verdere gegevens worden verzameld. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Rechtsgrondslag:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR), sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar uw opgegeven e-mailadres.

U uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst. In elke nieuwsbrief vindt u een bijbehorende link. Daarnaast u zich ook op elk moment rechtstreeks van deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw herroeping via de contactoptie die aan het einde van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming is verstrekt.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen data processor zijn.

Opslagtijd:

De gegevens zullen in deze context alleen worden verwerkt zolang de desbetreffende toestemming is gegeven. Daarna zullen ze worden verwijderd.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Helaas kunnen we u onze nieuwsbrief niet sturen zonder bestaande toestemming.

 

Contact

Type en doel van de verwerking:

De gegevens die u invoert, worden opgeslagen met het oog op de individuele communicatie met u. Hiervoor is een geldig e-mailadres en uw naam vereist. Dit wordt gebruikt om de aanvraag toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Aanvullende gegevens opgeven is optioneel.

Rechtsgrondslag:

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van een rechtmatig belang (art. 6 sec. 1 lit. f AVG).

Door het contactformulier te verstrekken, willen wij u in staat stellen op een ongecompliceerde manier contact met ons op te nemen. Uw informatie wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons op om een offerte aan te vragen, worden de gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier verwerkt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 sec. 1 lit. b AVG).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen data processor zijn.

Opslagtijd:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek verwijderd.

Voor zover een contractuele relatie zich voordoet, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens de Duitse handels code (HGB) en verwijderen wij uw gegevens na afloop van deze termijnen.

Bepaling vereist of vereist:

Uw persoonsgegevens zullen vrijwillig worden verstrekt. We kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek verstrekt.

 

Google Analytics gebruiken

Type en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna te noemen "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies", d.w.z. tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres echter door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende Staten van de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte afgekapt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor het evalueren van uw gebruik van de website, het compileren van rapporten over de website-activiteit en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. aan de exploitant van de website. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De doeleinden van de gegevensverwerking liggen in de evaluatie van het gebruik van de website en bij het opstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het Internet zullen dan andere gerelateerde diensten worden verstrekt.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van de toestemming van de gebruiker (art. 6 sec. 1 lit. a AVG).

Ontvanger:

De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Voor dit doel hebben we het overeenkomstige orderverwerkingscontract met Google afgesloten.

Opslagtijd:

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze opname doeleinden.

Overdracht in derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft de EU_US privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. We hebben ook standaard privacyclausules met Google ingevoerd voor het gebruik van Google Analytics.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van de toestemming:

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browser software dienovereenkomstig in te stellen; We willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kan ook voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google met behulp van de gegevens die beschikbaar zijn via de volgende link. Download en installeer browser plugin: Browser add on om Google Analytics uit te schakelen.

Naast of als alternatief voor de browser add-on, kunt u het bijhouden van Google Analytics op onze pagina's verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat de verzameling door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst, zolang de cookie blijft geïnstalleerd in uw browser.

Profiling:

Met behulp van de tracking tool Google Analytics, kan het gedrag van bezoekers van de website worden geëvalueerd en de interesses geanalyseerd. Hiervoor maken we een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel.

 

Google Maps gebruiken

Type en doel van de verwerking:

Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google"). Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website weer te geven en u in staat te stellen de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken.

Raadpleeg het privacybeleid van Googlevoor meer informatie over de gegevensverwerking van Google. Daar u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het Privacycentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten u hier vinden.

Rechtsgrondslag:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR).

Ontvanger:

Door de website te bezoeken, ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt geopend. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount biedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen.

Als u niet wilt dat de opdracht in uw profiel op Google wordt uitgevoerd, moet u zich afmelden bij Google voordat u de knop activeert. Google bewaart uw gegevens als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het aanpassen van het ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-gelogde gebruikers) voor het aanbieden van vraaggeoriënteerd adverteren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit uit te oefenen.

Opslagtijd:

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via de integratie van Google Maps.

Overdracht in derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft de EU_US privacy Shield ingediend https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van de toestemming:

Als u niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt via onze website, u JavaScript uitschakelen in de instellingen van uw browser. In dit geval mag u onze website echter niet gebruiken of slechts in beperkte mate gebruiken.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

Ingesloten YouTube-Video's

Type en doel van de verwerking:

Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-Video's in. De exploitant van de bijbehorende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hierna "YouTube"). Wanneer je een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met YouTube-servers. YouTube wordt verteld welke pagina's je bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. Je kunt dit voorkomen door van tevoren uit te loggen bij je YouTube-account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van gebruikers verzamelen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in het privacybeleid van de provider, waar u ook meer informatie zult ontvangen over uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor het beschermen van uw privacy (https://Policies.Google.com/privacy). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze ingediend bij het EU-US privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Rechtsgrondslag:

De wettelijke basis voor het gebruik van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR).

Ontvanger:

Als YouTube wordt opgeroepen, wordt automatisch een verbinding met Google geactiveerd.

Bewaartermijn en intrekking van de toestemming:

Degenen die de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma hebben gedeactiveerd, hoeven dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van YouTube-Video's. YouTube biedt echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Voor meer informatie over gegevensbescherming op YouTube, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.Google.de/intl/de/policies/privacy/

Overdracht in derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft de EU_US privacy Shield ingediend https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bepaling vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

SSL-versleuteling

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de State-of-the-art versleutelingsmethode (bijv. SSL) via HTTPS.

 

Benoemde contract verwerkers

De volgende organisaties, bedrijven en/of Personen zijn in opdracht van de exploitant van deze website gemachtigd om gegevens te verwerken:

comwrap GmbH, Hanauer Landstr. 126-128, 60314 Frankfurt am Main
YUM GmbH, Stephanstraße 1, 60313 Frankfurt am Main
InfoTip Service GmbH, technologie-Quartier, Konrad-Zuse-Str. 16, 44801 Bochum
SYNERGY consultants CRM + processes GmbH, am Hohenstein 3-5, 65779 Kelkheim
entergon GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 14a, 61381 Friedrichsdorf
The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten

 

Onze Privacy Policy wijzigen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om ervoor te zorgen dat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten aan te brengen in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op uw nieuwe bezoek.

 

Vragen aan de toezichthouder voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de functionaris voor gegevensbescherming in onze organisatie:

Dr. Patrick Spring, c/o Rothenberger AG, Spessartstraße 2-4, 65779 Kelkheim
Data Provider [at] Rothenberger. com

Kontakt

E-Mail: verkauf-deutschland(at)rothenberger.com
Tel.: + 49 (0) 6195 / 800 - 8100

Schrijf ons
Stuur ons een bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Please type the letters and numbers below
LocatorPlaceholder