Elektronická fakturace

Elektronická fakturace

Zavedením elektronické fakturace společnost ROTHENBERGER podporuje evropskou stěžejní iniciativu, jejímž cílem je, aby se elektronická fakturace stala do roku 2020 hlavním způsobem fakturace. Tím zajišťujeme významné výhody pro nás, pro vás i pro životní prostředí:

 • Snížení nákladů díky eliminaci poštovného a papíru
 • Vysoká rychlost a větší transparentnost dodávek
 • Výrazná úspora času při zpracování
 • v souladu se zákonem o zjednodušení daní z roku 2011
 • Menší náchylnost k chybám v důsledku automatizace
 • Obrovské úspory materiálu a energie
 • Vysoká kompatibilita s životním prostředím
 • Aktivní příspěvek k ochraně klimatu

Více informací o evropské stěžejní iniciativě e-faktura 2020 a výsledných projektech financovaných německou vládou je k dispozici zde.

Brožura "Elektronická faktura" k prohlížení, stažení a tisku.

Nabízíme vám dva způsoby zasílání elektronických faktur společnosti ROTHENBERGER. Sami se rozhodněte, který z nich je pro vás nejlepší. V následujících řádcích najdete informace, které vám usnadní rozhodování:

Možnosti odesílání faktur

Díky základnímu e-mailovému procesu INEX nám můžete zasílat faktury elektronicky bez dalších technických příprav. Samostatná registrace není nutná.

Upozornění: tento postup lze použít pouze v případě, že můžete pomocí počítače nebo softwaru vytvářet soubory PDF. Naskenované/digitalizované papírové faktury bohužel nelze dále zpracovávat.

Jak to funguje:
 • Soubory vygenerované s předchozí fakturou a programem ve formátu PDF zašlete e-mailem na adresu rechnung(at)rothenberger.com.
 • Do předmětu e-mailu uveďte "Faktura ROTHENBERGER", pokud je to možné.
 • Ve faktuře musí být uveden veškerý relevantní obsah. E-mail bude po vyjmutí faktury smazán.
 • Upozorňujeme, že přílohy k fakturám nebudou zpracovány.
Vaše výhody:
 • Nástup možný ihned
 • Žádné nároky na nastavení nebo instalaci
 • Lze používat prakticky z jakéhokoli počítače, není vyžadován operační systém Windows.

INEX eDoc Connect umožňuje vytisknout elektronický fakturační doklad jako soubor PDF a automaticky jej odeslat společnosti ROTHENBERGER. Pro odeslání faktury již nemusíte vytvářet samostatný e-mail! Tento proces používá k odesílání také šifrování. Stejně tak lze odesílat již existující soubory PDF - import souborů PDF je zajištěn. Pomocí integrovaného deníku můžete kontrolovat odesílání všech faktur. Upozorňujeme, že přílohy k fakturám se nezpracovávají.

Stažení softwaru:
 • Instalace softwaru
 • Zadejte uživatelské jméno a heslo
 • Výběr tiskárny "INEX" místo tiskárny na papír
Vaše výhody:
 • Licence a zdarma
 • Nekomplikovaná instalace
 • Vlastní systém pro generování PDF
 • Automatizované odesílání faktur
 • Vysoká bezpečnost díky šifrování
 • Ověřitelné odeslání prostřednictvím funkce deníku
 • Přístup k již odeslaným dokumentům kdykoli
 • Funkčně kdykoli aktualizovatelné prostřednictvím integrovaného systému vzdálené aktualizace

Obecné požadavky

Platí pro všechny operační systémy:
 • Je vyžadován nejnovější servisní balíček.
 • Měly by být nainstalovány nejnovější záplaty a aktualizace zabezpečení.
 • Antivirové skenery a software pro zabezpečení internetu nebo osobní firewally musí umožňovat komunikaci přes port 80 http, port 443 https. V případě potřeby vytvořte v těchto programech odpovídající pravidlo.

Poznámka:

 • Microsoft", "Microsoft Windows" a "Internet Explorer" jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
 • PDF a "Adobe" jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited.