Аналоговите манометри предоставят на инженерите критична информация относно налягането и температурата в хладилната система, което им позволява да осигурят правилната работа или да идентифицират възникнали проблеми.