Rothenberger

Gegevensbescherming

Privacybeleid

De volgende informatie over gegevensbescherming is bedoeld om u op een begrijpelijke, transparante en duidelijke manier uit te leggen hoe uw persoonlijke gegevens door ROTHENBERGER AG (hierna "ROTHENBERGER", "wij", of "ons" genoemd) worden verwerkt.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is

ROTHENBERGER AG, Spessartstrasse 2-4, 65779 Kelkheim

in de meeste gevallen met één of meer van haar dochterondernemingen.

Data Protection Officer

Als u vragen heeft over deze gegevensbeschermingsverklaring of andere kwesties in verband met gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

ROTHENBERGER AG Functionaris voor gegevensbescherming Spessartstrasse 2-4, 65779 Kelkheim

e-mail: dataprotection@rothenberger.com

Welke gegevens worden op onze website verwerkt?

Verzameling van algemene informatie bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u deze website te tonen. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch door uw browser naar onze server worden doorgestuurd, zoals uw IP-adres, het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider en dergelijke.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
 • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen
 • om onze website te optimaliseren.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. 1 f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dergelijke informatie wordt, indien nodig, anoniem statistisch geanalyseerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Inschrijving op onze website

Voor de registratie op onze website hebben wij enkele persoonsgegevens nodig die ons via een invoermasker worden meegedeeld, zoals uw naam, geboortedatum, adres en e-mailadres.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO.

Contactformulier

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Daartoe is het noodzakelijk een geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Dit wordt gebruikt voor de toewijzing van het verzoek om inlichtingen en de daaropvolgende beantwoording ervan. Het verstrekken van verdere gegevens is facultatief.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. 1 f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden.

Indien u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

Nieuwsbrief

Uw gegevens worden verwerkt voor de verzending per e-mail van de nieuwsbrief waarop u bent ingeschreven. Om de nieuwsbrief te ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een abonnement daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is genomen, maken wij gebruik van de "double-opt-in"-procedure. Daartoe registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingse-mail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord.

Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van nieuwsbrieven te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. U vindt een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. U kunt zich ook te allen tijde rechtstreeks op deze website uitschrijven of ons van uw herroeping op de hoogte brengen via de contactoptie aan het einde van dit privacybeleid.

Aanvraagformulier

De door u ingevoerde gegevens worden verwerkt ten behoeve van het interne beheer van sollicitanten. Hiervoor moet u verschillende gegevens verstrekken, zoals uw e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO, of Art. 88 Para. 1 DSGVO in combinatie met. § 26 BDSG.

Sollicitanten die niet in aanmerking kunnen komen voor een specifieke vacature, hebben de mogelijkheid hun sollicitatie op te nemen in de sollicitantenpool, zodat zij in aanmerking kunnen komen voor latere vacatures. Dit gebeurt op basis van toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit a DSGVO of Art. 88 para. 1 DSGVO in combinatie met. § SECTIE 26 BDSG. Voor minderjarige aanvragers die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, is hiervoor een toestemmingsverklaring van hun voogdijouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist.

U kunt te allen tijde kosteloos om informatie over de omvang, de herkomst en de ontvangers van de opgeslagen gegevens en om correctie ervan verzoeken. Na uiterlijk een jaar inactiviteit van uw profiel worden de door u verstrekte gegevens automatisch gewist, tenzij u ermee hebt ingestemd in de sollicitantenpool te worden opgenomen. Eerdere verwijdering is op uw verzoek te allen tijde mogelijk. Meer informatie over gegevensbescherming is beschikbaar op https://karriere.rothenberger.com.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Alle gegevens die u ons verstrekt, worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is in het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website ter beschikking te stellen wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit het geval na uiterlijk 14 dagen. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is de oproepende cliënt te identificeren.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons. Om die reden verkopen, ruilen of verhuren wij uw gegevens niet. Voor bepaalde technische gegevensverwerkingsprocessen maken wij gebruik van de ondersteuning van externe dienstverleners die voor ons optreden als verwerkers in overeenstemming met art. 28 DSGVO. Zij zijn gebonden aan strikte geheimhouding en verwerken uitsluitend gegevens in onze naam en volgens onze instructies.

gebruikte processors

De volgende organisaties, bedrijven of personen hebben van de exploitant van deze website de opdracht gekregen gegevens te verwerken:

 • YUM GmbH, Stephanstraße 1, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland.
 • InfoTip Service GmbH, Technologie-Quartier, Konrad-Zuse-Str. 16, 44801 Bochum, Duitsland
 • Synergy Consultants CRM + Prozesse GmbH, Am Hohenstein 3-5, 65779 Kelkheim, Duitsland
 • entergon GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 14a, 61381 Friedrichsdorf, Duitsland
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
 • Y1 Digital AG, Tullastr. 58, 76131 Karlsruhe.
 • Heroes GmbH, Welfenstr. 22, 81541 München.
 • Connex Marketing GmbH, Dr. Schauer Straße 26, 4600 Wels, Oostenrijk.
 • nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.

Behalve in de gevallen die in deze informatie over gegevensbescherming worden toegelicht, geven wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming alleen gegevens door aan derden als wij daartoe wettelijk of door een officieel of rechterlijk bevel verplicht zijn.

Welke cookies gebruiken wij?

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Met behulp van deze cookies kunnen wij ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger maken.

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven daarentegen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of verhinderen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Technisch noodzakelijke cookies

Wij gebruiken deze cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging, zoals de overname van taalinstellingen.

De verwerking van technisch noodzakelijke cookies wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO op basis van ons legitiem belang bij een gebruiksvriendelijk ontwerp van onze website.

Technisch onnodige cookies

Deze cookies worden gebruikt om de interesses van onze bezoekers te matchen of om onze website in het algemeen te verbeteren op basis van statistische evaluaties. Raadpleeg de onderstaande informatie over de weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën die worden gebruikt om te weten te komen welke aanbieders cookies plaatsen.

De verwerking van technisch onnodige cookies is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken via onze cookie-boot.

Profilering

In hoeverre wij het gedrag van websitebezoekers analyseren met gepseudonimiseerde gebruikersprofielen, kunt u lezen in de onderstaande informatie over de gebruikte technologieën voor weergave, tracking, remarketing en webanalyse.

Gebruik van Google Analytics

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie Privacybeleid - Privacybeleid & gebruiksvoorwaarden - Google.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

De door ons verstuurde gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. user-ID) of reclame-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

U kunt de tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst verhinderen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Bovendien kunt u het opslaan van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen.

Gebruik van Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google LLC in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een hoger legitiem belang van onze kant in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Embedded YouTube videos

Deze online aanbieding maakt gebruik van het YouTube-videoplatform, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.

Wanneer u een overeenkomstige pagina van onze website oproept, brengt de ingesloten YouTube-speler een verbinding met YouTube tot stand, zodat het video- of audiobestand kan worden doorgestuurd en afgespeeld. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan YouTube als verantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Voor meer informatie over de reikwijdte en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, over uw rechten en de gegevensbeschermingsopties die u kunt kiezen, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube.

Social plugins

Wij maken in ons online aanbod gebruik van zogenaamde social plugins van verschillende sociale netwerken. Wanneer u de plugins gebruikt, brengt uw internetbrowser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Daardoor krijgt de betreffende aanbieder de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van ons online-aanbod heeft opgeroepen, ook als u geen gebruikersaccount bij de aanbieder hebt of als u daar op dat moment niet bent ingelogd. Logbestanden (met inbegrip van het IP-adres) worden door uw internetbrowser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende aanbieder gezonden en kunnen daar worden opgeslagen. De provider of zijn server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bv. in de VS).

De plugins zijn onafhankelijke uitbreidingen van de sociale netwerkproviders. Wij hebben derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die door de aanbieders van de sociale netwerken via de plug-ins worden verzameld en opgeslagen.

Voor het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het sociale netwerk, alsook voor uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van het respectieve sociale netwerk.

Indien u niet wilt dat de aanbieders van de sociale netwerken gegevens over dit online-aanbod ontvangen en eventueel opslaan of verder gebruiken, dient u de desbetreffende plug-ins niet te gebruiken.

SSL encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van geavanceerde coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens ten opzichte van ROTHENBERGER:

 • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (art. 15 DSGVO),
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 DSGVO),
 • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 DSGVO),
 • Beperking van de gegevensverwerking indien wij uw gegevens nog niet mogen wissen op grond van wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
 • bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
 • Gegevensportabiliteit, mits u met de gegevensverwerking hebt ingestemd of een contract met ons hebt gesloten (Art. 20 DSGVO).

U kunt alle hierboven beschreven rechten van de betrokkene tegenover ROTHENBERGER doen gelden indien u uw specifieke verzoek richt aan de volgende contactgegevens:

ROTHENBERGER AG Functionaris voor gegevensbescherming Spessartstrasse 2-4, 65779 Kelkheim

e-mail: dataprotection@rothenberger.com

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat van uw woonplaats of de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als verantwoordelijke voor de verwerking.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Welk individueel recht van bezwaar heeft u?

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4, DSGVO.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij:

 • wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of
 • de verwerking dient voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en moet bij voorkeur worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming:

ROTHENBERGER AG Functionaris voor gegevensbescherming Spessartstrasse 2-4, 65779 Kelkheim

e-mail: dataprotection@rothenberger.com

Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat ze steeds in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bv. bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring gegevensbescherming is dan van toepassing op uw volgende bezoek.